Archiwa tagu: xrite i1display pro

Kalibracja monitora z X-Rite i1Display Pro, krok po kroku. Część 2

Witaj ponownie, cieszę się że znów jesteś ze mną. W poprzedniej części skalibrowaliśmy monitor. Teraz sprawdzimy jakość wyświetlanych barw oraz sprawdzimy ich jednorodność. Bierzmy się do pracy…

Przeprowadź kontrolę jakości obrazu monitora

Zaraz po samej kalibracji i profilowaniu dobrze jest zweryfikować jaką jakość odwzorowania kolorów zapewnia monitor. Będzie to punkt odniesienia do późniejszych kontroli, czy jakość obrazu nie uległa pogorszeniu w stosunku do optymalnej. Wskazane jest ponawiać kontrolę jakości od czasu do czasu, a w szczególności przed rozpoczęciem pracy wymagającej najlepszej możliwej reprodukcji kolorów. Program i1Profiler pomaga kontrolować jakość obrazu monitora i jej zmienność w czasie.

Jeśli chcesz sprawdzić jakość obrazu swego monitora, skorzystaj z kontroli jakości (Display QA). Możesz ją uruchomić z menu głównego programu i1 Profiler. Upewnij się najpierw, że wybrałeś tryb Zaawansowany, gdyż kontrola jakości dostępna jest jedynie w tym trybie. W menu Display (Monitor) kliknij Quality (Jakość).

Zacznij od wybrania monitora, który chcesz sprawdzić „1”. Zwróć uwagę, czy wybrany monitor używa właściwego profilu barwnego ICC „2”.

Typ pól pomiarowych „3”. Dostępne są tu 3 opcje – (1) Standard – standardowe zestawy pól pomiarowych, (2) Spot – zestawy pól pomiarowych na podstawie kolorów z próbnika Pantone Color Manager oraz (3) Image – pola pomiarowe dobrane na podstawie wskazanego zdjęcia. W typowych przypadkach korzystać będziesz ze standardowych pól pomiarowych. Z listy rozwijanej „3” wybierz opcję Standard.

Standard przemysłowy pól pomiarowych „4”. W branży poligraficznej funkcjonują różne standardy kontroli jakości wydruków offsetowych. Każdy z nich definiuje swój zestaw pól pomiarowych. Opracowane są one pod kątem druku na różnego rodzaju papierze i pod kątem porównania wydruku z obrazem wyświetlanym przez monitor w ściśle określonych warunkach, opisanych w owych standardach. Spośród nich na liście rozwijanej „4” można wybrać: IDEAliance ISO12647-7 2009, Ugra/Fogra Media Wedge CMYK v3, IT8.7-4 CMYK Visual oraz IT8.7-3 CMYK Visual. Dla każdego z nich z listy rozwijanej określa się jeszcze rodzaj i klasę papieru.

Dostępny jest również popularny zestaw pól pomiarowych X-Rite ColorChecker Classic. Jest on wystarczający dla fotografów, którzy zlecają wykonanie odbitek swoich zdjęć i nie zajmują się własnoręcznym ich wydrukiem czy poligrafią. Jeśli chcesz sprawdzić czy jakość oddania kolorów przez monitor nie uległa pogorszeniu od ostatniej kalibracji i profilowania będzie to odpowiedni wybór.

Po dokonaniu odpowiedniego wyboru, przejdź do sekcji „Measurement” klikając w przycisk w dolnym menu programu.

Wybrałeś zestaw pól pomiarowych; czas rozpocząć pomiar. Sprawdź czy kolorymetr jest gotowy do pracy. O jego gotowości świadczy napis Device is ready w oknie statusu kolorymetru „1”, następnie kliknij przycisk „Start Measurement…” „2”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po zakończeniu pomiaru wyświetlane na ekranie Pomiaru pola pomiarowe w górnej części będą pokazywać swe referencyjne kolory, zaś w dolnej części odpowiadające im zmierzone kolory (to jest tylko symulacja). W przykładzie zilustrowanym powyżej widać znaczne rozbieżności pomiędzy kolorami prawidłowymi a uzyskiwanymi na kontrolowanym monitorze. Ich powodem jest bardzo ograniczona przestrzeń barwna monitora poddanego kontroli, a tym samym jego niezdolność do oddania wielu barw spośród tych obecnych w zestawie pól pomiarowych. Dokładniejszą analizę wyników omówię na ekranie Raportu. Kliknij QA Report” z dolnego menu programu aby go zobaczyć.

Raport z kontroli jakości obrazu

Ekran Raportu przedstawia liczbowe statystyki dotyczące kolorymetrycznej dokładności odwzorowania kolorów z wybranego wcześniej zestawu pól pomiarowych, w naszym przypadku zestawu klasycznego ColorChecker 24 „1”.

Kalibracja monitora

W oknie po prawej stronie pokazane są, podobnie jak na ekranie Pomiaru, pola pomiarowe. To pole pomiarowe, które jest najgorzej odwzorowane jest obramowane na czerwono. Kilka z pozostałych, które cechują się najwyższymi błędami jest obramowane na żółto. Możesz sprawdzić, jaki jest błąd ΔE dla interesującego Cię pola pomiarowego. W tym celu ustaw nad nim kursor myszki. Poniżej zestawu pól pomiarowych wyświetlone zostaną poprawne współrzędne chromatyczne wybranego pola, wartości zmierzone oraz wartość błędu odwzorowania wybranego pola – ΔE. (Więcej na temat ΔE przeczytasz w dołączonej do kolorymetru instrukcji.)

Suwakami „3” określa się dopuszczalne progi błędów odwzorowania koloru – średni błąd (Average ΔE Threshold) oraz maksymalny błąd dla całego zestawu pól pomiarowych (Maximum ΔE Threshold). Jeśli jednocześnie błędy średni i maksymalny nie przekraczają ustalonych progów, to wynik kontroli jest pozytywny i w polu „2” pojawia się słowo Pass (Przeszedł) oraz zielona ikonka.

W polu „4” (Average ΔE results) podany jest błąd średni dla całego zestawu pól pomiarowych (linia All patches), dla podgrupy 90% pól o najmniejszym błędzie (Of the lowest 90%) oraz dla podgrupy 10% pól o największym błędzie (Of the highest 10%). Podane są wartości liczbowe tak określonych błędów oraz ilość pól, której one dotyczą (w nawiasach).

W polu „5” (Standard deviation results) podane jest odchylenie standardowe błędu odwzorowania pól pomiarowych. Odchylenie standardowe jest miarą rozrzutu wokół wartości średniej.

W polu „6” (Maximum ΔE results) podany jest błąd maksymalny dla całego zestawu pól pomiarowych oraz maksymalny błąd dla podgrupy 90% pól o najmniejszym błędzie (innymi słowy z wyłączeniem podgrupy 10% pól obarczonej największymi błędami).

Raport można zachować w pliku HTML. Kliknij przycisk Save report… by to zrobić. Wyniki można też dodać do trendu. Kliknij przycisk „Add to Trending” a następnie przejdź do kolejnego okna klikając ikonę „Trending” z dolnego menu programu.

Dodaj raport do trendu

Na ekranie Trendu przedstawiony jest wykres „2”, który przedstawia błędy średnie ΔE odwzorowania kolorów z zestawu pól pomiarowych uzyskane w wyniku kontroli jakości w różnym czasie dla monitora „1”.

Dodaj raport do trendu

Można go wykorzystać do oceny jak dobrze dany monitor utrzymuje jakość obrazu uzyskaną po kalibracji i profilowaniu, i jak często potrzebuje on rekalibracji i reprofilowania. Aby poznać zachowanie danego monitora należy przeprowadzić kontrolę jakości zaraz po kalibracji i profilowaniu, a potem co kilka dni przez dłuższy czas (np. co miesiąc czy dwa). W ten sposób jesteś w stanie określić jak często należy kalibrować swój monitor.

Sprawdź jednorodność obrazu monitora

Program i1Profiler umożliwia sprawdzenie jednorodności obrazu wyświetlanego przez monitor. Sprawdzeniu podlega jednorodność punktu bieli oraz jednorodność luminancji w 9 punktach rozmieszczonych równomiernie na całej powierzchni ekranu monitora.

Abyś oceniając kolorystykę, czy jasność barw z edytowanego zdjęcia mógł zaufać temu, co widzisz, monitor powinien wyświetlać jednorodny obraz niezależnie od miejsca na powierzchni ekranu, na której akurat znajduje się obserwowany przez Ciebie fragment zdjęcia. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której np. temperatura barwowa bieli w środku ekranu wynosi 6500K, zaś w rogu jedynie 5700K. W takiej sytuacji barwy wyświetlane na monitorze będą się wyraźnie różnić w zależności od miejsca ekranu, na której będą obserwowane.

Jeśli chcesz sprawdzić jednorodność obrazu swego monitora, skorzystaj z opcji Uniformity. Możesz ją uruchomić, z menu głównego programu i1Profiler. Upewnij się najpierw, że wybrałeś tryb Zaawansowany, gdyż sprawdzanie jednorodności dostępne jest jedynie w tym trybie. W menu Display (Monitor) kliknij Uniformity (Jednorodność).

Sprawdź jednorodność obrazu monitora

W pierwszym kroku dokonujesz jedynie wyboru monitora „1”. Sprawdź też, czy system operacyjny używa prawidłowego profilu barwnego dla wybranego przez Ciebie monitora. Bieżący profil jest podany w polu „2”. Kliknij przycisk „Measurement” aby przejść do kolejnego kroku w, którym dokonasz pomiaru.

Kalibracja monitora

Sprawdź czy kolorymetr jest gotowy do pracy. O jego gotowości świadczy napis Device is ready w oknie statusu kolorymetru „1”. Umieść teraz kolorymetr i1 Display Pro na ekranie monitora i kliknij przycisk „Start Measurement” „2”. Dalej postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Kalibracja monitora

Po dokonaniu pomiaru we wszystkich 9 punktach na powierzchni ekranu monitora program i1Profiler wyświetli ekran z wstępnie podanymi wartościami luminancji i punkt bieli we wszystkich punktach. To jak bardzo się one różnią od wartości uzyskiwanych na środku ekranu można będzie wygodnie ocenić na następnym ekranie program. Kliknij przycisk „Results” w menu dolnym aby przejść do wyników pomiarów.

Kalibracja monitora

Wyniki. Na tym ekranie przedstawione są odchyłki w wartości luminancji i temperatury barwowej ośmiu punktów otaczających środek ekranu. Wartości luminancji i temperatury barwowej zmierzone na środku ekranu uznawane są za wartości odniesienia. Różnice w pozostałych punktach są liczone względem nich. Wartości tych różnic przedstawione są w polu „3”. Z listy rozwijanej „2” możesz wybrać, czy interesuje Cię w danej chwili luminancja czy temperatura barwowa. Suwakami z pola „1” możesz określić, jakie maksymalne wartości odchyłki luminancji i temperatury barwowej bieli dopuszczasz. Ich przekroczenie będzie sygnalizowane zaznaczeniem problematycznego obszaru w polu „3” na kolor czerwony.

Dziękuję to już koniec

To wszystkie elementy, który chciałem Ci przedstawić, mam nadzieję że całość jest dla Ciebie zrozumiała i pozwoli, abyś samodzielnie potrafił zapanować nad sposobem wyświetlania barw przez Twój monitor.

Jeśli chciałbyś mnie kupić to oczywiście jest dostępny tu: i1Display PRO
Występuję także jako zestaw z wzorcem do profilowania aparatów cyfrowych, ColorChecker Passport Photo, o tu: i1Photographer KIT

PS wykorzystaj kod darmowej dostawy: DPDFREE