Archiwa tagu: profilowanie monitora

Kalibracja monitora z X-Rite i1Display Pro, krok po kroku. Część 1

Kalibracja monitora z X-Rite i1Display PRO cześć 1

Hej, nazywam się i1Display PRO, i jestem starszym bratem ColorMunki Display, którego mogłeś poznać już wcześniej historii, tu lub tu. Przeprowadzę Cię przez proces kalibracji i profilowania Twojego monitora w trybie zaawansowanym, z wykorzystaniem mojej autorskiej aplikacji i1Profiler.

Ponieważ we wcześniejszej historii, ColorMunki Display opowiedział o tym czym właściwie jest kalibracja i profilowanie, a także wspomniał czym jest cel kalibracji, dlatego nie będę powielał tego tematu i przejdę od razu do omówienia programu dołączonego do kolorymetru i1Display Pro

Zainstaluj i podłącz mnie do portu USB

Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu i1Profiler. Program w najnowszej wersji, zawsze znajdziesz na stronie producenta: Program i1Profiler

X-Rite i1Display Pro to nazwa handlowa kolorymetru. i1Profiler to nazwa programu, którym będziesz się posługiwał kalibrując i profilując monitor. Część funkcji programu i1Profiler będzie niedostępna, nie przejmuj się tym.

Aby uruchomić program i1Profier wystarczy, że podwójnie klikniesz lewym przyciskiem myszki na znajdującej się na pulpicie Windows ikonie i1Profiler. Pojawi się ekran powitalny programu w jednym z dwu trybów programu – Podstawowym (Basic) bądź Zaawansowanym (Advanced). Przy pierwszym uruchomieniu i1Profilera domyślnie aktywny będzie tryb Prosty, zaś przy kolejnych uruchomieniach ten, który był używany ostatnio.

Przełącz program w tryb zaawansowany (Advanced) a następnie kliknij na Display Profiling w menu z lewej strony programu aby rozpocząć procedurę kalibracji i profilowania monitora.

i1Profiler tryb zaawansowany

Pierwszym krokiem procesu kalibracji i profilowania monitora jest określenie ustawień kalibracji monitora. Najczęściej monitor kalibruje się i profiluje wg wytycznych standardu sRGB, co oznacza, że przyjmuje się temperaturę barwową bieli 6500K – czyli inaczej D65, luminancję bieli wyświetlanej przez monitor, czyli jasność na poziomie 120cd/m2 i gammę wg standardu sRGB lub 2,2 (Krzywa gamma dla wykładnika 2,2 oraz wg std. sRGB nieznacznie się różnią; krzywa gamma sRGB dla najciemniejszych wartości (tj. gdy wartości RGB są poniżej 10) jest liniowa; dla jaśniejszych tonów obie krzywe mają bardzo zbliżoną postać. Dlatego niekiedy niepoprawnie mówi się, że standard sRGB określa gammę na wartość 2,2. ). Do takich parametrów będziemy kalibrować monitor na potrzeby naszej historii.

Ustal cel kalibracji monitora

Przyjrzyjmy się zatem jakie możliwości oferuje oprogramowanie kolorymetru i1Display Pro w zakresie dostosowania i ustawienia celu kalibracji monitora:

menu zaawansowane

 • Wybór monitora 1. Jeśli korzystasz z kilku monitorów jednocześnie, to zacznij od wybrania, który z używanych monitorów chcesz sprofilować „1”, po prostu kliknij w odpowiednią ikonę a program przełączy się na wybrany ekran. Jeśli korzystasz tylko z jednego monitora nie będziesz mieć tego wyboru.
 • Typ podświetlania matrycy LCD monitora „2. Poniżej ikony monitora znajdują się lista rozwijana, która służy do określenia typu podświetlania zastosowanego w monitorze. Program i1Profiler stara się sam rozpoznać zastosowane w monitorze podświetlanie i wybierze odpowiednią opcję z listy. Może się jednak zdarzyć, że ustawi je nieprawidłowo, a wtedy sam będziesz musiał wybrać odpowiednią opcję. Najczęściej spotykane rodzaje podświetleń to: Świetlówki „CCFL” – Przestrzeń barwna współczesnych monitorów wykorzystujących ten typ podświetlania, oscyluje w okolicach 95-100% standardowej przestrzeni barwnej sRGB. Świetlówki „Wide Gamut CCFL” – monitory z tym typem podświetlania zapewniają większą od tradycyjnej przestrzeń barwną. W ich opisie zawarte będzie określenie rozmiaru wyświetlanej przestrzeni barwnej poprzez jej procentowe porównanie do przestrzeni AdobeRGB lub NTSC. Diody świecące LED „White LED” – monitory z tym typem podświetlania cechują się niższym zużyciem energii i przestrzenią barwną obejmującą 92-100% przestrzeni sRGB. W ich opisie znajdziemy określenia „LED”, „Edge LED” lub „W-LED”. Czasami są nieprawidłowo określane jako monitory LED. Na dziś jest najczęściej stosowanym podświetlenie w monitorach LCD. Diody świecące „RGB LED” – ten typ podświetlania pozwala na osiągnięcie przestrzeni barwnej przekraczającej dość znacznie 100% przestrzeni NTSC i zapewnia możliwość sprzętowej regulacji temperatury barwnej podświetlania. Jest relatywnie drogi w implementacji. Stosuje się go jedynie w nielicznych monitorach najwyższej klasy przeznaczonych do edycji wideo, grafiki i zdjęć.
  Prawidłowe ustawienie typu podświetlania w programie i1Profiler jest niezbędne do tego, aby efekty kalibracji i profilowania były użyteczne. Błędne określenie typu podświetlania doprowadzi do nieprawidłowej reprodukcji koloru. W takim przypadku odwzorowanie kolorów może być gorsze, niż to z przed rozpoczęcia całego procesu kalibracji i profilowania.
 • Temperatura barwowa bieli – Punkt bieli „White Point” „3. Wybiera się go z listy rozwijanej spośród dostępnych opcji (Iluminant D50 – światło dzienne 5003K, Iluminant D55 – światło dzienne 5503K, Iliminant D65 – światło dzienne 6504K standard sRGB, Iluminant D75 – światło dzienne 7504K). Domyślnie przyjęta jest opcja CIE Illuminant D65, gdyż jest ona wymagana przez najpopularniejsze standardy sRGB i AdobeRGB. Jeśli chcesz skalibrować monitor zgodnie z ich wymogami to wybierz opcję – CIE Illuminant D65. Pozostaw ją wybraną także w przypadku, gdy nie jesteś pewien swego wyboru. Może się też zdarzyć, że już wcześniej skalibrowałeś jeden ze swoich monitorów, a teraz chciałbyś by drugi monitor, ten który akurat kalibrujesz, miał dokładnie ten sam punkt bieli. Możesz wówczas użyć opcji „Measure…second display”. Program i1Profiler zmierzy wówczas punkt bieli wcześniej skalibrowanego monitora, a następnie skalibruje drugi monitor, by uzyskać ten sam punkt bieli. Oczywiście nie jest to jedyny sposób osiągnięcia zgodnych punktów bieli obu monitorów, gdyż równie dobrze możesz dla nich wybrać ten sam punkt bieli, np. D65 czy D50. Jeśli żaden z typowych punktów bieli nie jest tym, który jest Ci potrzebny możesz ustawić go zupełnie dowolnie. Możesz podać temperaturę barwową światła dziennego – „Daylight temperaturęlub podać współrzędne chromatyczne pożądanego punktu bieli – „xy…. Jeśli korzystasz z oświetlarki do wzrokowej inspekcji wydruków lub odbitek to możesz ustawić punkt bieli monitora na taką samą wartość, jaką ma źródło światła w oświetlarce. W tym celu skorzystaj z opcji „Measure…paper in booth”. W szczególnym przypadku pomocna może być opcja pozostawienia punktu bieli matrycy LCD monitora w trybie „Native”. Może tak być w przypadku, gdy monitor nie umożliwia regulacji składowych RGB, czyli nie pozwala na kalibrację punktu bieli, zaś Twoim celem jest kalibracja i profilowanie pod kątem edycji zdjęć czarnobiałych. W takim przypadku lepiej poświęcić dokładność odwzorowania kolorów, aby uzyskać lepsze odwzorowanie przejść tonalnych. Najlepiej wówczas zacząć od kalibracji i profilowania jak dla standardu sRGB i zweryfikować płynność uzyskanych przejść tonalnych, a w przypadku, gdy nie będzie ona zadowalająca ponowić proces kalibracji i profilowania wybierając własny punkt bieli matrycy LCD monitora jako „Native”. Ostatnią możliwością wyboru temperatury barwowej jest pomiar oświetlenia otoczenia. Wywołując opcję „Measure…ambient light” możesz pomierzyć i ustawić temperaturę barwową na taką samą, jaką ma oświetlenie otoczenia monitora.
 • Luminancja „Luminance” „4”. Lista rozwijana pozwala na wybór pożądanej wartości luminancji (jasności bieli) monitora. O ile wcześniej opisane ustawienie punktu bieli jest krytyczne dla prawidłowego oddania kolorów z określonej przestrzeni barwnej przez monitor, o tyle wartość luminancji nie musi być określona aż tak precyzyjnie. W praktyce zaleca się ustalić ją na wartość 120cd/m2. W przypadku, gdy monitor pracuje w słabo oświetlonym otoczeniu wartość luminancji można zmniejszyć tak, by zapewnić sobie komfort pracy. Podobnie wartość luminancji można zwiększyć, kiedy monitor znajduje się w jasno oświetlonym otoczeniu.
  Jeśli chciałbyś, aby jasność obrazu monitora odpowiadała jasności oświetlenia otoczenia, to skorzystaj z opcji „Measure…ambient light. Jeśli zaś chciałbyś uzyskać tę samą jasność obrazu na monitorze, jaką ma wydruk w oświetlarce, to możesz skorzystać z opcji „Measure…paper in booth”. Jeśli monitor nie pozwala na ustawienie jasności na pożądanym poziomie, to osiągnięcie pożądanej jasności odbyłoby się poprzez ingerencję w tablicę LUT karty graficznej. Efektem byłoby zmniejszenie ilości wyświetlanych tonów, czyli gorsza gradacja jasności. W takim przypadku, najlepiej jest ustalić wartość jasności na taką, którą można osiągnąć z pomocą regulacji jasności monitora, bądź ewentualnie na pełną jasność oferowaną przez monitor „Native.
 • Krzywa odpowiedzi tonalnej „Gamma” „5. Lista rozwijana pozwala na wybór własny „Custom” w zakresie od 1,00 do 3,00. Domyślny Standard czyli 2,20 oraz w specyfikacji sRGB sRGB”.
 • Kontrast „Contrast” „6. Lista rozwijana pozwala na wybór pożądanej wartości kontrastu obrazu monitora. Domyślnie przyjmowany jest maksymalny kontrast matrycy LCD „Native. Jest to ustawienie zapewniające najlepszą jakość obrazu monitora. Zredukowanie kontrastu do wartości niższej niż maksymalna, zaowocuje gorszą dynamiką i potencjalnie gorszym odwzorowaniem przejść tonalnych. Redukcja kontrastu nie jest zalecana, o ile nie ma do niej odpowiednich powodów. Takim powodem może być np. chęć osiągnięcia takiej samej dynamiki obrazu wyświetlanego przez kilka monitorów. Wówczas można podać własną wartość liczbową pożądanego kontrastu Custom”. Powinna to być wartość kontrastu najmniej kontrastowego spośród dopasowywanych do siebie monitorów. Kontrast można też dopasować do wydruków wybierając „ICC PCS Black Point 287:1”, bądź opcję „From Printer Profile. Ta ostatnia opcja pozwoli na ustalenie kontrastu obrazu monitora na podstawie kontrastu możliwego do osiągnięcia przez używaną drukarkę, której profil podaje się za wzór.
 • Korekta odblasków „Flare Correct” „8”. Światło odbite od monitora ma wpływ na kontrastowość postrzeganego obrazu i jednocześnie zmniejsza dokładność pomiarów możliwości odwzorowania kolorów i możliwości dynamicznych monitora. Tryb Korekcji Odblasków pozwala odpowiednio skorygować pomiary tak, aby zmniejszyć wpływ odblasków na dokładność pomiaru monitora. Jeśli zdecydujesz się użyć tej opcji to zaznacz pole wyboru.
 • Adaptacyjna kontrola profilu na podstawie oświetlenia otoczenia „Ambient Light Smart Control” „9”. Oświetlenie otoczenia ma wpływ na to jak postrzegasz kolory wyświetlane przez monitor. Jeśli oświetlenie otoczenia Twego monitora zmienia się, to wraz z nim może się zmieniać postrzegana przez Ciebie kolorystyka wyświetlanego przez monitor obrazu. Program i1Profiler może zminimalizować zmiany postrzegania przez Ciebie wyświetlanych kolorów, na bieżąco monitorując oświetlenie otoczenia i odpowiednio adaptując profil barwny monitora.

Przejdź do następnego kroku klikając ikonę „Profile Settings” w dolnym menu programu.

ustawienia profilu

Następnym krokiem po ustaleniu parametrów kalibracji monitora, jest dostosowanie ustawień profilu, który ma zostać wygenerowany. Ustawienia profilu zostały zebrane na ekranie o nazwie Profile Settings (Ustawienia Profilu). i1Display Pro

Ustawienia profilu

 • Adaptacja Chromatyczna „Chromatic Adaptation” „1”. Adaptacja chromatyczna to cecha zmysłu wzroku człowieka pozwalająca mu postrzegać te same kolory określonego obiektu w różnych warunkach oświetleniowych. Fotograf może o niej myśleć w uproszczeniu, jako o automatycznym balansie bieli własnego zmysłu wzroku.
  Domyślnie przyjęta jest transformata Bradforda. Jest ona najpowszechniej wykorzystywana i w najszerszym stopniu wspierana przez oprogramowanie, przykładowo jest używana w Adobe Color Engine – systemie zarządzania kolorem stosowanym w produktach firmy Adobe, a także w analogicznym systemie stosowanym w Windows do wersji XP – Image Color Management. Jej dokładność jest w większości przypadków wystarczająca, w szczególności, gdy różnica w temperaturze barwowej punktu bieli, dla którego dany kolor był podany i tego, do którego jest adaptowany chromatycznie nie przekracza 1500K.
  Wszystkie pozostałe, dostępne transformaty są dokładniejsze od transformaty Bradforda, choć są też mniej rozpowszechnione z uwagi na to, że są bardziej skomplikowane obliczeniowo i relatywnie nowe. Uwzględniają one więcej zjawisk związanych z adaptacją chromatyczną zmysłu wzroku. W kolejności od najmniej dokładnej, do najbardziej, można je uszeregować następująco: CMCCAT2000, CIECAT02 i Sharp (SAT).
  Spośród wymienionych coraz większą popularność zdobywa transformata CIECAT02. Na przykład jest ona domyślna w systemie zarządzania kolorem stosowanym w Windows Vista i nowszych – Windows Color System.
  (Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do kolorymetru)
 • Wersja profilu ICC „ICC Profile Version” „2”. Profile są zapisywane w plikach o ustandaryzowanej zawartości i strukturze. Starszy standard – wersja 2 – jest najszerzej rozpowszechniony i w największym stopniu kompatybilny z systemami zarządzania kolorem i z aplikacjami korzystającymi z zarządzania kolorem. Jeśli tylko dany system lub aplikacja potrafi zarządzać kolorem, to na pewno potrafi obsłużyć profile ICC w wersji 2. Nowsza wersja standardu – wersja 4 – zawiera szereg usprawnień i uściśleń, które mogą zaowocować lepszą reprodukcją koloru przez Twój monitor. O ile korzystasz z Windows Vista lub nowszego i relatywnie nowego Photoshopa, to najlepiej będzie, jeśli utworzysz profil właśnie w wersji 4. W przypadku Windows XP lepiej pozostać przy profilu w wersji 2.
 • Typ profilu „Profile Type” „3”. Dostępne są dwie opcje – Matrix based (default) – typ bazujący na macierzy i typ Table based – typ bazujący na tablicy (LUT). Użycie typu macierzowego może zaowocować płynniejszymi przejściami tonalnymi i mniejszą dokładnością oddania kolorów, zaś użycie typu tablicowego przeciwnie – może doprowadzić do mniej płynnych przejść tonalnych, ale zapewni lepszą dokładność oddania kolorów.
 • Użyj domyślnych „Use defaults” „4”. Zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie wszystkich parametrów na ich domyślne wartości.

Po wybraniu odpowiednich opcji, przejdź do kolejnego kroku, klikając ikonę „Patch set” w menu ekranowym w dolnej części programu.

Wybór zestawu pól pomiarowych

Zestaw pól pomiarowych to tak naprawdę specjalnie dobrany pod kątem profilowania zbiór kolorów, które są w trakcie profilowania wyświetlane na monitorze. Najczęściej właśnie w postaci kwadratowych pól tak, by kolorymetr mógł je dobrze zmierzyć. Kolory w takich zestawach dobierane są nieprzypadkowo, lecz zawsze zgodnie z określoną regułą. Mogą być dobrane tak, by były równomiernie rozłożone w przestrzeni barwnej, którą zdolny jest wyświetlić monitor. Mogą być skoncentrowane w okolicach granic przestrzeni barwnej (gamutu) monitora, tak by profil mógł później dokładniej oddać ograniczenia w reprodukcji koloru przez monitor, co jest przydatne przy softproofingu. W każdym jednak przypadku ich zestaw obejmuje całą przestrzeń barwną monitora. i1Display Pro

Wybór zestawu pól kontrolnych

Liczebność zbioru pól testowych ma wpływ na dokładność opisania w profilu sposobu reprodukcji kolorów przez monitor. Innymi słowy na jakość charakteryzacji, czy oprofilowania monitora. W szczególności liczniejszy zbiór pól pomiarowych pozwoli na precyzyjniejsze ustalenie, z jakimi kolorami monitor ma problemy i w konsekwencji lepsze opisanie tych problemów.

Jeśli nie jesteś pewien jak liczny zbiór pól pomiarowych będzie najlepszy dla Twego monitora, to z powodzeniem możesz wybrać zbiór najliczniejszy. Jedynym negatywnym efektem praktycznym takiego wyboru będzie dłuższy czas procesu profilowania. Liczebność zbioru pól pomiarowych możesz wybrać z pomocą listy rozwijanej „Patch set size” „1”. Dostępne są trzy zbiory. Zbiór o małej liczebności – Small – ma on 118 elementów, zbiór o średniej liczebności – Medium, który ma 211 elementów oraz najliczniejszy zbiór – Large, który ma 462 elementów.

Wybierz właściwy dla Siebie zestaw pól kontrolnych i przejdź do kolejnego kroku, „Measurement”.

Pomiar

Wszystkie ustawienia już dobrałeś. Sprawdź czy kolorymetr jest gotowy do pracy. O jego gotowości świadczy napis Device ready w oknie statusu kolorymetru „1”. Sprawdź też, czy typ wybranej macierzy kalibracyjnej kolorymetru odpowiada typowi podświetlania Twego monitora „2”. Pozostaje Ci jedynie zdecydować czy regulacja jasności, kontrastu i wzmocnień RGB w trakcie kalibracji ma przebiegać ręcznie „4” czy automatycznie „3”. W pierwszym przypadku sam będziesz regulował te parametry, zaś i1Profiler będzie Ci w tym pomagał, wyświetlając wskaźniki pokazujące, jak bardzo dany parametr zbliżony jest do swej docelowej wartości. W drugim przypadku parametry te będą regulowane przez sam program i1Profiler z pomocą ADC (Automatycznego Sterowania Monitorem). Starsze monitory mogą jednak nie pozwalać na automatyczne sterowanie ich ustawieniami, a wówczas pozostanie regulacja manualna.

Pomiar

Rozpocznij pomiar, kliknij przycisk „Start Measurement” „5”.

Proces rozpocznie się od pomiaru oświetlenia otoczenia Twego monitora. Ustaw kolorymetr przed monitorem, tak by na jego dyfuzor padało światło padające też na ekran Twego monitora. Wskazane jest, by warunki oświetleniowe były takie same jak te, które towarzyszą oglądaniu przez Ciebie wydruków. Następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Kolorymetr i1 Display Pro zmierzy jasność oświetlenia otoczenia i kolor światła padającego na Twoją przestrzeń roboczą i monitor (a dokładniej temperaturę barwową tegoż światła).

Pomiar

Jeśli na ekranie Ustawień Monitora włączyłeś tryb Korekcji Odblasków, to pora dokonać pomiaru odblasków od powierzchni ekranu monitora. Aby kolorymetr mógł ten pomiar wykonać, musi zostać przestawiony w konfigurację do pomiaru światła emitowanego z ekranu monitora – soczewka kolorymetru musi zostać odsłonięta.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to program i1 Profiler wyświetli ekran z obrazkową instrukcją zmiany konfiguracji kolorymetru. Postępuj według niej: (1) delikatnie odciągnij dyfuzor, (2) obróć dyfuzor o 180 stopni, (3) pozostaw go obróconego o 180 stopni, a więc w pozycji z drugiej strony kolorymetru. Na kolejnym ekranie program i1 Profiler pokaże Ci, jak ustawić kolorymetr do pomiaru odblasków. Trzymaj go około 30cm od powierzchni ekranu monitora tak, by był on na wysokości Twego wzroku, zaś jego soczewka „widziała” środek ekranu. Kiedy będziesz gotowy pozwól programowi i1 Profiler wykonać pomiar – kliknij przycisk Next (Dalej). Trzymaj kolorymetr w niezmienionej pozycji, aż pomiar dobiegnie końca.

Pomiar

Teraz umieść kolorymetr i1 Display Pro na ekranie monitora, przodem (stroną soczewki) do środka powierzchni ekranu. Pamiętaj aby ułożyć kabel i znajdującą się na nim przeciwwagę na tył monitora. Upewnij się, że czujnik i1 Display Pro przylega ściśle do powierzchni ekranu. Kliknij przycisk Next (Dalej), by przejść do kolejnego kroku.

Pomiar

Jeśli Twój monitor na to pozwala, to zresetuj jego ustawienia do wartości fabrycznych. Następnie zaznacz te spośród ustawień, które monitor pozwala Ci ręcznie regulować: kontrast (Contrast), wzmocnienia składowych RGB (RGB Controls) oraz jasność (Brightness) i przejdź dalej klikając przycisk Next.

Program i1 Profiler zmierzy najpierw kontrast Twego monitora, a następnie przejdzie do kalibracji punktu bieli (White Point Adjustment).

Pomiar

Odnajdź w menu Twego monitora regulację składowych RGB koloru. Zwykle znajduje się ona wśród opcji wyboru temperatury barwowej bieli i jest określana jako tryb użytkownika (User Mode), bądź tryb własny (Custom). Obserwując podpowiedzi programu i1Profiler reguluj każdą ze składowych aż do momentu, kiedy będzie miała ona docelową wartość. Bieżące wartości każdego z kolorów pokazywane są, jako pomarańczowe kreski na trzech pionowych skalach odpowiadających każdej ze składowych koloru. Regulowana składowa osiąga docelową wartość wtedy, kiedy pomarańczowa kreska znajdzie się na białej, poziomej linii. Wszystkie składowe powinny osiągnąć docelowe wartości. Jeśli jednak zakres regulacji monitora na to nie pozwala, bądź w ogóle nie Twój monitor nie pozwala na regulację wzmocnienia składowych RGB, to przejdź do kolejnego kroku klikając przycisk Next. Program i1Profiler zapewni pożądany punkt bieli z pomocą odpowiednio dobranych wartości w tablicy LUT karty graficznej. Jeśli zakończyłeś kalibrację punktu bieli, to przejdź do kolejnego kroku klikając przycisk Next.

Kalibracja luminancji (Brightness Adjustment).Obserwując podpowiedzi programu i1Profiler, reguluj jasność lub podświetlanie monitora tak, by zbliżyć się do docelowej wartości najbardziej jak to możliwe.

Pomiar

Pomarańczowa pozioma kreska pokazująca bieżącą wartość luminancji powinna znaleźć się w jednej linii z białą linią. Wartość dostatecznie zbliżona do prawidłowej zostanie zasygnalizowana zieloną ikonką. Gdy zakończysz kalibrację luminancji i klikniesz przycisk Next program i1Profiler przejdzie do profilowania.

Teraz program i1Profiler wyświetli teraz wszystkie pola pomiarowe i zmierzy ich współrzędne kolorymetryczne. Operacja ta zajmie kilka minut. Kiedy się zakończy program będzie miał komplet pomiarów potrzebny mu do utworzenia profilu Twego monitora. Z dolnego menu wybierz „ICC Profile” i kliknij, przejdziesz do ostatniego kroku.

Wygeneruj profil i zapisz go w systemie

Ostatni krok. Program musi na podstawie zebranych pomiarów wygenerować profil i zapisać go w systemie, tak by Windows i programy korzystające z zarządzania kolorem mogły z niego skorzystać. W Twojej gestii zaś leży decyzja, jaką nazwę będzie miał plik profilu „1”. Zdecyduj też czy profil będzie dostępny dla wszystkich użytkowników komputera – jeśli tak ma być, to musisz zaznaczyć pole „2”. Zdecyduj też, co ile tygodni program i1Profiler ma Ci przypominać o rekalibracji i reprofilowaniu. Możesz wybrać spośród opcji dostępnych na liście rozwijanej „3”. Może to być od 1 (1 week) do 4 tygodni (4 weeks). Możesz nie życzyć sobie przypominania o rekalibracji. W takim przypadku wybierz opcję None.

Generowanie profilu

Jeśli chcesz by i1Profiler monitorował oświetlenie otoczenia i w razie potrzeby dostosował profil Twego monitora, to z listy rozwijanej „4” zamiast opcji Off wybierz jedną z opcji – On (automatic) bądź On (user notify). Wybranie pierwszej oznaczać będzie, że program automatycznie będzie dostosowywał profil twego monitora, kiedy uzna, że jest to potrzebne, bo warunki oświetleniowe wystarczająco mocno się zmieniły. Wybranie drugiej opcji oznaczać będzie, że i1Profiler przed dokonaniem zmian w profilu monitora poinformuje Cię o tym. Jeśli włączyłeś monitorowanie oświetlenia otoczenia, to wybierz jeszcze, jak często ma się odbywać sprawdzanie warunków oświetleniowych. Z listy wybierz odpowiadającą Ci opcję.

Kliknij przycisk „Create and save profile. Program wygeneruje teraz plik profilu dla Twego monitora i zapisze go w systemie.

Po utworzeniu i zapisaniu profilu pojawi się nowe okienko z 4 zakładkami. Na zakładce „6” zobrazowany jest w przestrzeni chromatycznej xy docelowy i osiągnięty punkt bieli, zaś poniżej podane są wartości liczbowe punktu bieli, luminancji oraz kontrastu. W każdym przypadku podane są wartości docelowe i uzyskane w trakcie kalibracji. Na zakładce „7” wykreślone są krzywe kalibracyjne załadowane do tablicy LUT karty graficznej. W ideale krzywa dla każdego z kolorów powinna być prostą pod kątem 45 stopni. Każde odstępstwo od takiego przebiegu świadczy o niedoskonałości monitora. Tym większej, im odstępstwo jest większe.

Klikając na zakładkę „8” możesz porównać wizualnie wygląd obrazu wyświetlanego na monitorze z użyciem profilu (opcja After) i bez niego (opcja Before). Pomogą Ci w tym zdjęcia wyświetlane przez program i1 Profiler. Dostępnych jest kilka zdjęć, które możesz wybierać.

Jeśli chciałbyś zobaczyć jak wygląda przestrzeń barwna, którą potrafi wyświetlić Twój monitor, to kliknij zakładkę „5”. Znajdziesz na niej trójwymiarowy rysunek przedstawiający gamut Twego monitora.

Opcje dodatkowe

Proces kalibracji i profilowania dobiegł końca.

Na teraz to wszystko, w kolejnej części (już ostatniej) naszej historii, opowiem Ci jak sprawdzić jaką jakość odwzorowania kolorów zapewnia monitor oraz jak sprawdzić jednorodność podświetlenia matrycy Twojego monitora.

O dwóch takich co skalibrowali świat...część 3

W każdej chwili możesz kupic i1Display Pro i skalibrować Swój monitor już teraz, jestem dostępny o tutaj: i1Display PRO

PS skorzystaj z kodu darmowej dostawy: DPDFREE

PPS druga część historii znajdziesz tutaj

Kalibracja monitora z X-Rite ColorMunki Display, krok po kroku. Część 2

Kalibracja monitora z X-Rite ColorMunki Display, krok po kroku. Część 2

Witaj ponownie, cieszę się, że znów jesteś ze mną. Najtrudniejszą część mamy już za sobą. Wiesz już, czym jest kalibracji i profilowanie, wiesz także jak określić cel kalibracji i dlaczego jest to ważne. Omówiliśmy także pokrótce opcje zaawansowane, przejdźmy zatem do właściwego procesu kalibracji i profilowania.

Zmierz oświetlenie otoczenia w sąsiedztwie Twojego monitora

Ponieważ w poprzednim kroku, włączyłeś opcję automatycznego określenia poziomu luminancji, to na bieżącym etapie dokonasz pomiaru oświetlenia otoczenia w sąsiedztwie Twego monitora, a więc w Twojej przestrzeni roboczej. Aby to zrobić, musisz odpowiednio skonfigurować swój egzemplarz X-Rite ColorMunki Display do pomiaru. Właściwa konfiguracja oznacza ustawienie dyfuzora nad soczewką. Jeśli źle ustawiłeś soczewkę, pojawi się komunikat z błędem:

Pomiar oświetlenie w otoczeniu monitora

Właściwe ustawienie dyfuzora, wyświetli następujący obraz:

X-Rite ColorMunki jest gotowy do pomiaru oświetlenia

Teraz po prostu umieść Twój kolorymetr X-Rite ColorMunki Display na swej powierzchni  roboczej przed monitorem. Upewnij się, że dyfuzor jest w pozycji nad soczewką kolorymetru. Kliknij „Measure”(„Zmierz”), kiedy będziesz gotowy.

Wyniki pomiarów oświetlenie przez ColorMunki w Twoim otoczeniu

Po chwili od rozpoczęcia pomiaru, obok przycisku „Measure” pojawi się informacja o jego zakończeniu wraz z poziomem oświetlenia otoczenia oraz sugerowanym poziomem luminancji.

Umieść mnie na monitorze w wyznaczonym miejscu.

Jeśli po pomiarze oświetlenia otoczenia z poprzedniego kroku soczewka kolorymetru ciągle zasłonięta jest dyfuzorem, to na bieżącym ekranie zostaniesz poinstruowany, aby odsłonić soczewkę kolorymetru (ilustracja poniżej). Postępuj według wyświetlonej przez ColorMunki Display obrazkowej instrukcji: (1) delikatnie odciągnij dyfuzor, (2) obróć dyfuzor o 180 stopni, (3) pozostaw go obróconego o 180 stopni, a więc w pozycji z drugiej strony kolorymetru.

Umieść mnie na monitorze w wyznaczonym miejscu.

W chwili, w której to zrobisz zawartość okienka programu ColorMunki Display zmieni się do postaci pokazanej na ilustracji poniżej:

Umieść mnie na monitorze w wyznaczonym miejscu.

W ekranie ColorMunki Display znajduje się żółto-pomarańczowe obramowanie o kształcie spodu kolorymetru – to miejsce gdzie za chwilę umieścisz kolorymetr. Postępuj według poniższej instrukcji.

1. Przyłóż kolorymetr ColorMunki Display przodem (stroną z soczewką) do powierzchni monitora, we wskazane obramowaniem miejsce. W praktyce nie jest konieczne dopasowanie pozycji kolorymetru do obramowania, gdyż plansze pomiarowe będą wyświetlone na całym ekranie. Najlepszym miejscem umieszczenia kolorymetru jest środek ekranu.
2. Ułóż kabel i znajdującą się na nim przeciwwagę tak, by przechodził on na tył monitora. Przy zawieszaniu kolorymetru może być potrzebna regulacja miejsca umieszczenia przeciwwagi. Jeśli będziesz musiał to zrobić, to ściśnij ją, a następnie delikatnie przesuń w bardziej odpowiednie miejsce.
3. Upewnij się, że kolorymetr ColorMunki Display przylega ściśle do powierzchni ekranu. W razie potrzeby skoryguj ułożenie przewodu, na którym jest zawieszony.
4. Kliknij przycisk Next (Dalej), by rozpocząć pomiar.
W tej chwili rozpocznie się pomiar odwzorowania kolorów przez Twój monitor. Na jego podstawie zostanie utworzony profil kolorystyczny (plik ICC) monitora.

Rozpoczynam pomiar

Jeśli Twój monitor nie obsługuje ADC, lub jeśli wyłączyłeś je w preferencjach, to wówczas w trakcie pomiarów zostaniesz poproszony o ręczną regulację jasności monitora i kontrastu.

Więcej na temat ADC a także opis i znaczenie funkcji w menu File->Preferences, znajdziesz w pełnej wersji instrukcji dołączonej do kolorymetru

Ręczna regulacja jasności

Z pomocą przycisków na Twoim monitorze reguluj jasność lub jasność podświetlania dopóty, dopóki nie uzyskasz wartości luminancji maksymalnie zbliżonej do docelowej („Target White Luminance”). Kiedy skończysz regulację (lub jeśli Twój monitor nie posiada regulacji jasności), kliknij „Next” aby kontynuować.

Zmierz odblaski od powierzchni Twojego monitora.
Ponieważ we wcześniejszym kroku wybrałeś opcję Korekty Odblasków (omawialiśmy ten punkt w części 1), to oprogramowanie X-Rite ColorMunki Display poprosi Cię o to byś: odciągnął kolorymetr ColorMunki na odległość około 30cm od powierzchni monitora i trzymając go na poziomie oczu, wycelował w środek monitora, a następnie kliknął „Measure” lub nacisnął spację, by rozpocząć pomiar. Sam pomiar trwa kilka sekund, zaś o jego zakończeniu informuje ekran o postaci pokazanej poniżej:

Zmierz odblaski od powierzchni Twojego monitora.

Gotowe! W tym momencie ColorMunki Display zebrał już wszystkie niezbędne do utworzenia profilu informacje. Zanim jednak zapiszesz nowo utworzony profil, to w polu „Profile Name” możesz wedle upodobań zmienić domyślną nazwę profilu w polu tekstowym. Oczywiście możesz też pozostać przy nazwie domyślnej.

Po kliknięciu Save nowy profil zostaje utworzony, zapisany w katalogu profili ICC systemu operacyjnego, a następnie aktywowany. W tym kroku możesz jeszcze wybrać, czy ColorMunki Display przypomni Ci o konieczności ponownego profilowania, oraz wybrać po jakim czasie ma to nastąpić.

Gotowe!

Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, to zaznacz pole wyboru przy tej opcji a następnie wybierz z pola rozwijanego okres, po jakim ColorMunki przypomni Ci o reprofilowaniu. Może to być tydzień (week), dwa (2 weeks), trzy (3 weeks) bądź 4 tygodnie (4 weeks).

Kliknij przycisk Next (Dalej) by przejść do następnego kroku.

Porównanie przed i po
Monitor został skalibrowany i sprofilowany. Teraz możesz sprawdzić, na ile nowy profil poprawił jakość wyświetlanego przez monitor obrazu. Na bieżącym ekranie ColorMunki Display wyświetla zdjęcie i daje Ci możliwość wzrokowego zweryfikowania efektów całego procesu. Możesz przy tym z listy rozwijanej opisanej „Image” wybrać jedno z 6 zdjęć, lub wskazać własne – opcja „Custom image…”.
Porównanie przed i po

Pamiętaj przy tym, że Twój wzrok jest jeszcze zaadaptowany do sposobu, w jaki Twój monitor do tej pory prezentował obraz i w pierwszej chwili możesz odnieść wrażenie, że nowo uzyskana jakość obrazu jest gorsza niż dotychczasowa. Daj jednak sobie trochę czasu na to, by Twój wzrok mógł się zaadaptować do nowego sposobu odwzorowania kolorów i przejść tonalnych.

Monitorowanie oświetlenie otoczenia.

Ostatni krok umożliwia Ci włączenie lub wyłączenie monitorowania oświetlenia otoczenia. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej możliwości, to zaznacz pole wyboru „Enable ambient light monitoring…”. Następnie z listy rozwijanej wybierz, jak często Twój ColorMunki ma sprawdzać oświetlenie otoczenia. Dostępne przedziały czasowe to 5, 10, 30 i 60 minut.
Monitorowanie oświetlenie otoczenia.
Jeśli chcesz by ColorMunki Display korygował w razie potrzeby Twój profil, to zaznacz opcję „Monitor & automatically correct for ambient light changes”. Jeśli zaś wolisz być jedynie informowany o znaczących zmianach w oświetleniu otoczenia to wybierz opcję „Monitor & notify me about significant ambient light changes”. Pamiętaj, że jeśli włączysz monitorowanie oświetlenia otoczenia, to kolorymetr ColorMunki Display cały czas będzie musiał być podłączony do Twego komputera i umieszczony na Twoim stanowisku pracy, w pobliżu monitora.
Umieść mnie w swojej przestrzeni roboczej
Ponieważ zdecydowałeś się skorzystać z opcji monitorowania zmian oświetlenia to musisz teraz zadbać o to, bym mógł je wykonywać. Umieść mnie w swojej przestrzeni roboczej, przy monitorze. Rozpocznę monitorowanie oświetlenia otoczenia, kiedy zakończysz pracę aplikacji ColorMunki. W każdej chwili możesz uruchomić, zatrzymać i zmienić ustawienia monitorowania z pomocą aplikacji ColorMunki Display Tray, która jest dostępna na pasku systemowym Windows, w obszarze powiadomień przy zegarze.
Monitorowanie oświetlenie otoczenia.
Proces kalibracji i profilowania dobiegł końca. Możesz kliknąć przycisk Finish (zakończ), a następnie zamknąć program ColorMunki Display.

Dziękuję i cieszę się, że mogliśmy się poznać

Dziękuję i cieszę się że mogliśmy się poznać. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Cię, że warto kalibrować i profilować monitor a sam proces nie jest trudny. W każdej chwili możesz mnie kupić i skalibrować swój monitor już teraz. Jestem dostępny w tym sklepie o tutaj: ColorMunki Display

PS możesz kupić mnie taniej o 40zł jeśli zastosujesz kupon zniżkowy o treści CM40 który zrealizujesz w koszyku. Znajdziesz mnie tu: ColorMunki Display
PPS lub taniej o 100zł jeśli kupisz mnie w zestawie z wzorcem do profilowania aparatów cyfrowych. Kupon zniżkowy CM100 zadziała w koszyku a zestaw znajdziesz tu: ColorMunki Photographer KIT
PPPS już wkrótce poznasz historię mojego starszego brata i1Display PRO. Śledź nas na Facebooku i blogu.

ColorMunki Display

Kalibracja monitora z X-Rite ColorMunki Display, krok po kroku. Część 1

Kalibracja monitora z X-Rite ColorMunki Display, krok po kroku. Część 1

Hej! Nazywam się X-Rite ColorMunki Display i poprowadzę Cię przez proces kalibracji i profilowania Twojego monitora.

Zanim zaczniesz, czyli co powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem kalibracji i profilowania

Przed przystąpieniem do pierwszej kalibracji i profilowania monitora koniecznie wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania, dostępnego na stronie producenta: www.xritephoto.com
2. Rozgrzej monitor. Przed kalibracją i profilowaniem włącz monitor na co najmniej 15 minut.
3. Ustaw monitor w trybie umożliwiającym kontrolę wszystkich parametrów wyświetlania obrazu przez użytkownika. Zazwyczaj tryb taki nazywa się „Custom”, „User” lub podobnie.

Czym właściwie jest kalibracja i profilowanie?

Kalibracja i profilowanie nie są ze sobą tożsame. To dwa odrębne procesy, które wykonuje się razem w celu osiągnięcia prawidłowego odwzorowania kolorów i przejść tonalnych przez monitor. Przy czym owo „prawidłowe” odwzorowanie jest takie tylko dla założonego z góry tzw. celu kalibracji (o celu kalibracji powiemy sobie za chwilę). Monitor najpierw podlega kalibracji, a następnie profilowaniu.

Zadaniem kalibracji jest osiągnięcie maksymalnie dobrego odwzorowania kolorów i przejść tonalnych przez monitor z wykorzystaniem wyłącznie regulacji sprzętowej, a więc zmiany jego jasności, kontrastu, proporcji składowych RGB, oraz tablicy LUT (monitora lub karty graficznej). Ustawienia te odpowiadają za luminancję monitora, temperaturę barwową bieli, oraz sposób odwzorowania przejść tonalnych (gammę monitora, a dokładniej krzywe związane z określoną wartością gammy).

Monitor, który został skalibrowany podlega profilowaniu. Profilowanie to proces numerycznego opisania zdolności skalibrowanego monitora, do reprodukcji kolorów i przejść tonalnych, w ramach założonego na początku całego procesu celu kalibracji. W utworzonym w wyniku profilowania pliku ICM lub ICC, tzw. profilu, zapisany jest zarówno cel kalibracji jak i zmierzone od niego odstępstwa. Jeśli wcześniej, podczas kalibracji, konieczna okazała się ingerencja w tablicę LUT karty graficznej, to pożądana jej zawartość jest zapisywana w profilu.

Więcej o profilach barwnych i ich wykorzystaniu dowiesz się z pełnej wersji instrukcji, dołączonej do kolorymetru X-Rite ColorMunki Display.

Określ cel kalibracji a więc sposób wyświetlania obrazu przez monitor.

Cel kalibracji to pożądany sposób wyświetlania obrazu przez monitor po kalibracji. Sposób ten charakteryzuje kilka parametrów. Należą do nich luminancja (jasność) wyrażana w kandelach na metr kwadrat (cd/m2), temperatura barwowa bieli wyrażana w stopniach Kelwina (tzw. punkt bieli), oraz współczynnik gamma określający krzywą gradacji tonów (podawany jako liczba bez miana).

Cel kalibracji dobiera się pod kątem pożądanego sposobu wykorzystywania monitora. Fotografowi monitor najczęściej ma służyć do wyświetlania i edycji zdjęć w przestrzeni sRGB. W takim przypadku kalibruje się monitor wg wymagań standardu sRGB, a więc tak, by temperatura barwowa bieli wyniosła 6500K, jasność 120cd/m2, zaś gamma miała postać zdefiniowaną w standardzie sRGB lub ewentualnie miała wartość 2,2.

W aktualnej wersji, moje oprogramowanie umożliwia ustawienie celu kalibracji nie tylko na potrzeby fotografii, ale także do zastosowań Wideo. Dlatego w kroku poświęconym wyborze celu kalibracji, będziesz miał także tryby: ITU-R Rec. BT.709, NTSC, PAL SECAM. Jednakże na potrzeby tej historii, omówię tylko tryb dla fotografów.

Zainstaluj aplikację i podłącz mnie do portu USB.

Zapewne pobrałeś już i zainstalowałeś aplikację X-Rite ColorMunki Display. Teraz podłącz mnie do portu USB komputera, do którego podłączony jest kalibrowany monitor. Najwygodniej będzie Ci wybrać port USB w samym monitorze, jeśli to możliwe.

Aby uruchomić program X-Rite ColorMunki Display wystarczy, że podwójnie klikniesz lewym przyciskiem myszki na znajdującej się na pulpicie Windows ikonie Color Munki Display. Pojawi się ekran powitalny programu, który daje wybór urządzenia, które chcemy skalibrować i sprofilować – może być to monitor – opcja Profile My Display, bądź projektor – opcja Profile My Projector. Ponieważ chcesz skalibrować i sprofilować swój monitor – zatem wybierz tę pierwszą opcję – kliknij Profile My Display.

Ekran powitalny programu X-Rite ColorMunki Display

Kolejny krokiem jest wstępny wybór omawianego wcześniej celu kalibracji. Skupimy się tylko na kalibracji i profilowaniu na potrzeby fotografii w trybie zaawansowanym w konfiguracji z jednym monitorem podłączonym do komputera. „Wybierz opcję Advanced (Photo)” jak na ilustracji poniżej i przejdź dalej.

Proces kalibracji i profilowania dla więcej niż jednego monitora i/lub w innych zastosowaniach, został szerzej opisany w pełnej instrukcji obsługi dołączonej do kolorymetru.

Okno wyboru perdefiniowanych ustawień kalibracyjnych


Ustawienia profilu - Zaawansowane / Fotografia

Po wyborze trybu „Advanced (Photo)” pojawiły się dodatkowe parametry do wyboru: „White Point”, czyli wybór temperatury barwowej bieli (punkt bieli) oraz „White Luminance” czyli luminancję bieli, tj. jej jasność wyrażoną w kandelach na metr kwadrat – cd/m2. Parametry te będą najpierw wykorzystane przy kalibracji monitora, zaś później przy tworzeniu jego profilu.

Ponieważ kalibrujemy i profilujemy wg wytycznych standardu sRGB dla fotografa, punk bieli ustaw jako D65 (D65 jest skrótem od ang. Daylight 6500K oznaczającego światło dzienne o temperaturze barwowej 6500K. ). Natomiast luminancję bieli, czyli jasność możesz określić na dwa sposoby, wybierając jeden z nich:

1. „I would like ColorMunki to automatically determine the optimum luminance level…”. Chcę by ColorMunki automatycznie określił optymalny dla mego monitora poziom luminancji na podstawie oświetlenia otoczenia, w którym oglądam me wydruki (rekomendowane do dopasowania monitora i drukarki).
2. „I would like my display luminance set to…”. Chcę by luminancja mego monitora była ustawiona na następującą wartość. Możesz ustawić wartości od 80 do 140cd/m2 lub tryb natywny.

Wybór odpowiednich parametrów zależy od Ciebie i twoich potrzeb. Jeśli drukujesz swoje prace i chcesz uzyskać najlepszą zgodność wydruków z tym co widzisz na monitorze, wybierz opcję 1. Natomiast jeśli nie drukujesz, dopasuj jasność wyświetlacza wg własnych preferencji i wiedzy (optymalnie pomiędzy 80 a 120cd/m2).

Kliknij przycisk „Next” i przejdź do kolejnego kroku.

Okno opcji zaawansowanych, funkcja kontroli oświetlenia w pomieszczeniu oraz korekta odblasków.

Na tym etapie decydujesz o wyborze dwóch kolejnych, dostępnych opcji, które możesz włączyć lub też nie. Pierwsza z nich (Ambient Light Smart Control) dotyczy oświetlenia Twojej przestrzeni roboczej. Włączenie tej funkcji będzie pomocne, jeśli oświetlenie w otoczeniu monitora zmienia się, np. kiedy spory w nim udział ma padające przez okno, zmieniające się wraz z porą dnia i roku światło dzienne. Jeśli zaś głównym źródłem oświetlenia Twojej przestrzeni roboczej jest światło sztuczne, czyli pracujesz w stałych i kontrolowanych warunkach oświetleniowych, opcja ta nie będzie dla Ciebie pomocna.

Drugą opcją możliwą do wyboru, jest funkcja Korekty Odblasków (Flare Correct). Odbite światło padające na powierzchnię Twego monitora może wpływać na kontrast Twego monitora. Tryb Korekcji Odblasków skoryguje pomiary Twego monitora tak, by dokładniej oddały one kontrast i możliwości wyświetlania kolorów przez Twój monitor. Funkcja ta może poprawić ogólną dokładność oddawania kolorów przez Twój monitor. Pamiętaj, że monitor powinien być tak ustawiony i oświetlenie pomieszczenia i przestrzeni roboczej tak zaaranżowane by odblaski na powierzchni monitora były jak najmniejsze. Jeśli jednak są one widoczne, to możesz skorzystać z tej funkcji. Innym, równie skutecznym sposobem ograniczenia odblasków na ekranie monitora jest zastosowanie specjalnej osłony, kaptura przeciwsłonecznego.

Na teraz to wszystko. Dalsza część historii już za kilka dni w części drugiej. Śledź nas na Facebooku i blogu

W części drugiej i ostatniej, opowiem Ci jak pomierzyć oświetlenie w pomieszczeniu w którym pracujesz, skalibrujesz i oprofilujesz monitor oraz porównasz barwy na ekranie przed i po kalibracji. W każdej chwili możesz mnie kupić i skalibrować swój monitor już teraz. Jestem dostępny w tym sklepie o tutaj: X-Rite ColorMunki Display

PS możesz kupić mnie taniej o 40zł jeśli zastosujesz kupon zniżkowy o treści CM40 który zrealizujesz w koszyku. Znajdziesz mnie tu: ColorMunki Display
PPS lub taniej o 100zł jeśli kupisz mnie w zestawie z wzorcem do profilowania aparatów cyfrowych. Kupon zniżkowy CM100 zadziała w koszyku a zestaw znajdziesz tu: ColorMunki Photographer KIT

Nowa wersja oprogramowania ColorMunki Display

Firma X-Rita opublikowała nową wersję oprogramowania (1.1.0) do kolorymetru ColorMunki Display Instalator oprogramowania zawiera najnowszą wersję X-Rite Device Services. ColorMunki Display w wersji 1.1.0 rozwiązuje różne drobne problemy oraz dodaje kilka istotnych wszechstronność.:

Co nowego w wersji 1.1.0?

 • Dodano nowe ustawienia kalibracji i profilowania według standardów video takich jak: ITU-R Rec. BT. 709, NTSC, oraz PAL SECAM
 • Instalator zawiera nową wersję XRD (X-Rites Device Services), które eliminuje problem kalibracji i profilowania dwóch monitorów pod kontrolą systemu operacyjnego OSX 10.9.x.
 • Aktualizacja bibliotek SDK dla urządzeń i1 Display.
 • Wsparcie dla Microsoft ? Windows 8 i 8.1
 • Wsparcie dla OS X 10.8.x oraz 10.9.x

Link do pobrania najnowszej wersji: http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?ID=1513&Action=Support&SoftwareID=1381&catid=149

 

colormunki_display_1_1_0