Archiwa tagu: i1display pro

Kalibracja monitora z X-Rite i1Display Pro, krok po kroku. Część 2

Witaj ponownie, cieszę się że znów jesteś ze mną. W poprzedniej części skalibrowaliśmy monitor. Teraz sprawdzimy jakość wyświetlanych barw oraz sprawdzimy ich jednorodność. Bierzmy się do pracy…

Przeprowadź kontrolę jakości obrazu monitora

Zaraz po samej kalibracji i profilowaniu dobrze jest zweryfikować jaką jakość odwzorowania kolorów zapewnia monitor. Będzie to punkt odniesienia do późniejszych kontroli, czy jakość obrazu nie uległa pogorszeniu w stosunku do optymalnej. Wskazane jest ponawiać kontrolę jakości od czasu do czasu, a w szczególności przed rozpoczęciem pracy wymagającej najlepszej możliwej reprodukcji kolorów. Program i1Profiler pomaga kontrolować jakość obrazu monitora i jej zmienność w czasie.

Jeśli chcesz sprawdzić jakość obrazu swego monitora, skorzystaj z kontroli jakości (Display QA). Możesz ją uruchomić z menu głównego programu i1 Profiler. Upewnij się najpierw, że wybrałeś tryb Zaawansowany, gdyż kontrola jakości dostępna jest jedynie w tym trybie. W menu Display (Monitor) kliknij Quality (Jakość).

Zacznij od wybrania monitora, który chcesz sprawdzić „1”. Zwróć uwagę, czy wybrany monitor używa właściwego profilu barwnego ICC „2”.

Typ pól pomiarowych „3”. Dostępne są tu 3 opcje – (1) Standard – standardowe zestawy pól pomiarowych, (2) Spot – zestawy pól pomiarowych na podstawie kolorów z próbnika Pantone Color Manager oraz (3) Image – pola pomiarowe dobrane na podstawie wskazanego zdjęcia. W typowych przypadkach korzystać będziesz ze standardowych pól pomiarowych. Z listy rozwijanej „3” wybierz opcję Standard.

Standard przemysłowy pól pomiarowych „4”. W branży poligraficznej funkcjonują różne standardy kontroli jakości wydruków offsetowych. Każdy z nich definiuje swój zestaw pól pomiarowych. Opracowane są one pod kątem druku na różnego rodzaju papierze i pod kątem porównania wydruku z obrazem wyświetlanym przez monitor w ściśle określonych warunkach, opisanych w owych standardach. Spośród nich na liście rozwijanej „4” można wybrać: IDEAliance ISO12647-7 2009, Ugra/Fogra Media Wedge CMYK v3, IT8.7-4 CMYK Visual oraz IT8.7-3 CMYK Visual. Dla każdego z nich z listy rozwijanej określa się jeszcze rodzaj i klasę papieru.

Dostępny jest również popularny zestaw pól pomiarowych X-Rite ColorChecker Classic. Jest on wystarczający dla fotografów, którzy zlecają wykonanie odbitek swoich zdjęć i nie zajmują się własnoręcznym ich wydrukiem czy poligrafią. Jeśli chcesz sprawdzić czy jakość oddania kolorów przez monitor nie uległa pogorszeniu od ostatniej kalibracji i profilowania będzie to odpowiedni wybór.

Po dokonaniu odpowiedniego wyboru, przejdź do sekcji „Measurement” klikając w przycisk w dolnym menu programu.

Wybrałeś zestaw pól pomiarowych; czas rozpocząć pomiar. Sprawdź czy kolorymetr jest gotowy do pracy. O jego gotowości świadczy napis Device is ready w oknie statusu kolorymetru „1”, następnie kliknij przycisk „Start Measurement…” „2”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po zakończeniu pomiaru wyświetlane na ekranie Pomiaru pola pomiarowe w górnej części będą pokazywać swe referencyjne kolory, zaś w dolnej części odpowiadające im zmierzone kolory (to jest tylko symulacja). W przykładzie zilustrowanym powyżej widać znaczne rozbieżności pomiędzy kolorami prawidłowymi a uzyskiwanymi na kontrolowanym monitorze. Ich powodem jest bardzo ograniczona przestrzeń barwna monitora poddanego kontroli, a tym samym jego niezdolność do oddania wielu barw spośród tych obecnych w zestawie pól pomiarowych. Dokładniejszą analizę wyników omówię na ekranie Raportu. Kliknij QA Report” z dolnego menu programu aby go zobaczyć.

Raport z kontroli jakości obrazu

Ekran Raportu przedstawia liczbowe statystyki dotyczące kolorymetrycznej dokładności odwzorowania kolorów z wybranego wcześniej zestawu pól pomiarowych, w naszym przypadku zestawu klasycznego ColorChecker 24 „1”.

Kalibracja monitora

W oknie po prawej stronie pokazane są, podobnie jak na ekranie Pomiaru, pola pomiarowe. To pole pomiarowe, które jest najgorzej odwzorowane jest obramowane na czerwono. Kilka z pozostałych, które cechują się najwyższymi błędami jest obramowane na żółto. Możesz sprawdzić, jaki jest błąd ΔE dla interesującego Cię pola pomiarowego. W tym celu ustaw nad nim kursor myszki. Poniżej zestawu pól pomiarowych wyświetlone zostaną poprawne współrzędne chromatyczne wybranego pola, wartości zmierzone oraz wartość błędu odwzorowania wybranego pola – ΔE. (Więcej na temat ΔE przeczytasz w dołączonej do kolorymetru instrukcji.)

Suwakami „3” określa się dopuszczalne progi błędów odwzorowania koloru – średni błąd (Average ΔE Threshold) oraz maksymalny błąd dla całego zestawu pól pomiarowych (Maximum ΔE Threshold). Jeśli jednocześnie błędy średni i maksymalny nie przekraczają ustalonych progów, to wynik kontroli jest pozytywny i w polu „2” pojawia się słowo Pass (Przeszedł) oraz zielona ikonka.

W polu „4” (Average ΔE results) podany jest błąd średni dla całego zestawu pól pomiarowych (linia All patches), dla podgrupy 90% pól o najmniejszym błędzie (Of the lowest 90%) oraz dla podgrupy 10% pól o największym błędzie (Of the highest 10%). Podane są wartości liczbowe tak określonych błędów oraz ilość pól, której one dotyczą (w nawiasach).

W polu „5” (Standard deviation results) podane jest odchylenie standardowe błędu odwzorowania pól pomiarowych. Odchylenie standardowe jest miarą rozrzutu wokół wartości średniej.

W polu „6” (Maximum ΔE results) podany jest błąd maksymalny dla całego zestawu pól pomiarowych oraz maksymalny błąd dla podgrupy 90% pól o najmniejszym błędzie (innymi słowy z wyłączeniem podgrupy 10% pól obarczonej największymi błędami).

Raport można zachować w pliku HTML. Kliknij przycisk Save report… by to zrobić. Wyniki można też dodać do trendu. Kliknij przycisk „Add to Trending” a następnie przejdź do kolejnego okna klikając ikonę „Trending” z dolnego menu programu.

Dodaj raport do trendu

Na ekranie Trendu przedstawiony jest wykres „2”, który przedstawia błędy średnie ΔE odwzorowania kolorów z zestawu pól pomiarowych uzyskane w wyniku kontroli jakości w różnym czasie dla monitora „1”.

Dodaj raport do trendu

Można go wykorzystać do oceny jak dobrze dany monitor utrzymuje jakość obrazu uzyskaną po kalibracji i profilowaniu, i jak często potrzebuje on rekalibracji i reprofilowania. Aby poznać zachowanie danego monitora należy przeprowadzić kontrolę jakości zaraz po kalibracji i profilowaniu, a potem co kilka dni przez dłuższy czas (np. co miesiąc czy dwa). W ten sposób jesteś w stanie określić jak często należy kalibrować swój monitor.

Sprawdź jednorodność obrazu monitora

Program i1Profiler umożliwia sprawdzenie jednorodności obrazu wyświetlanego przez monitor. Sprawdzeniu podlega jednorodność punktu bieli oraz jednorodność luminancji w 9 punktach rozmieszczonych równomiernie na całej powierzchni ekranu monitora.

Abyś oceniając kolorystykę, czy jasność barw z edytowanego zdjęcia mógł zaufać temu, co widzisz, monitor powinien wyświetlać jednorodny obraz niezależnie od miejsca na powierzchni ekranu, na której akurat znajduje się obserwowany przez Ciebie fragment zdjęcia. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której np. temperatura barwowa bieli w środku ekranu wynosi 6500K, zaś w rogu jedynie 5700K. W takiej sytuacji barwy wyświetlane na monitorze będą się wyraźnie różnić w zależności od miejsca ekranu, na której będą obserwowane.

Jeśli chcesz sprawdzić jednorodność obrazu swego monitora, skorzystaj z opcji Uniformity. Możesz ją uruchomić, z menu głównego programu i1Profiler. Upewnij się najpierw, że wybrałeś tryb Zaawansowany, gdyż sprawdzanie jednorodności dostępne jest jedynie w tym trybie. W menu Display (Monitor) kliknij Uniformity (Jednorodność).

Sprawdź jednorodność obrazu monitora

W pierwszym kroku dokonujesz jedynie wyboru monitora „1”. Sprawdź też, czy system operacyjny używa prawidłowego profilu barwnego dla wybranego przez Ciebie monitora. Bieżący profil jest podany w polu „2”. Kliknij przycisk „Measurement” aby przejść do kolejnego kroku w, którym dokonasz pomiaru.

Kalibracja monitora

Sprawdź czy kolorymetr jest gotowy do pracy. O jego gotowości świadczy napis Device is ready w oknie statusu kolorymetru „1”. Umieść teraz kolorymetr i1 Display Pro na ekranie monitora i kliknij przycisk „Start Measurement” „2”. Dalej postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Kalibracja monitora

Po dokonaniu pomiaru we wszystkich 9 punktach na powierzchni ekranu monitora program i1Profiler wyświetli ekran z wstępnie podanymi wartościami luminancji i punkt bieli we wszystkich punktach. To jak bardzo się one różnią od wartości uzyskiwanych na środku ekranu można będzie wygodnie ocenić na następnym ekranie program. Kliknij przycisk „Results” w menu dolnym aby przejść do wyników pomiarów.

Kalibracja monitora

Wyniki. Na tym ekranie przedstawione są odchyłki w wartości luminancji i temperatury barwowej ośmiu punktów otaczających środek ekranu. Wartości luminancji i temperatury barwowej zmierzone na środku ekranu uznawane są za wartości odniesienia. Różnice w pozostałych punktach są liczone względem nich. Wartości tych różnic przedstawione są w polu „3”. Z listy rozwijanej „2” możesz wybrać, czy interesuje Cię w danej chwili luminancja czy temperatura barwowa. Suwakami z pola „1” możesz określić, jakie maksymalne wartości odchyłki luminancji i temperatury barwowej bieli dopuszczasz. Ich przekroczenie będzie sygnalizowane zaznaczeniem problematycznego obszaru w polu „3” na kolor czerwony.

Dziękuję to już koniec

To wszystkie elementy, który chciałem Ci przedstawić, mam nadzieję że całość jest dla Ciebie zrozumiała i pozwoli, abyś samodzielnie potrafił zapanować nad sposobem wyświetlania barw przez Twój monitor.

Jeśli chciałbyś mnie kupić to oczywiście jest dostępny tu: i1Display PRO
Występuję także jako zestaw z wzorcem do profilowania aparatów cyfrowych, ColorChecker Passport Photo, o tu: i1Photographer KIT

PS wykorzystaj kod darmowej dostawy: DPDFREE

Kalibracja monitora z X-Rite i1Display Pro, krok po kroku. Część 1

Kalibracja monitora z X-Rite i1Display PRO cześć 1

Hej, nazywam się i1Display PRO, i jestem starszym bratem ColorMunki Display, którego mogłeś poznać już wcześniej historii, tu lub tu. Przeprowadzę Cię przez proces kalibracji i profilowania Twojego monitora w trybie zaawansowanym, z wykorzystaniem mojej autorskiej aplikacji i1Profiler.

Ponieważ we wcześniejszej historii, ColorMunki Display opowiedział o tym czym właściwie jest kalibracja i profilowanie, a także wspomniał czym jest cel kalibracji, dlatego nie będę powielał tego tematu i przejdę od razu do omówienia programu dołączonego do kolorymetru i1Display Pro

Zainstaluj i podłącz mnie do portu USB

Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu i1Profiler. Program w najnowszej wersji, zawsze znajdziesz na stronie producenta: Program i1Profiler

X-Rite i1Display Pro to nazwa handlowa kolorymetru. i1Profiler to nazwa programu, którym będziesz się posługiwał kalibrując i profilując monitor. Część funkcji programu i1Profiler będzie niedostępna, nie przejmuj się tym.

Aby uruchomić program i1Profier wystarczy, że podwójnie klikniesz lewym przyciskiem myszki na znajdującej się na pulpicie Windows ikonie i1Profiler. Pojawi się ekran powitalny programu w jednym z dwu trybów programu – Podstawowym (Basic) bądź Zaawansowanym (Advanced). Przy pierwszym uruchomieniu i1Profilera domyślnie aktywny będzie tryb Prosty, zaś przy kolejnych uruchomieniach ten, który był używany ostatnio.

Przełącz program w tryb zaawansowany (Advanced) a następnie kliknij na Display Profiling w menu z lewej strony programu aby rozpocząć procedurę kalibracji i profilowania monitora.

i1Profiler tryb zaawansowany

Pierwszym krokiem procesu kalibracji i profilowania monitora jest określenie ustawień kalibracji monitora. Najczęściej monitor kalibruje się i profiluje wg wytycznych standardu sRGB, co oznacza, że przyjmuje się temperaturę barwową bieli 6500K – czyli inaczej D65, luminancję bieli wyświetlanej przez monitor, czyli jasność na poziomie 120cd/m2 i gammę wg standardu sRGB lub 2,2 (Krzywa gamma dla wykładnika 2,2 oraz wg std. sRGB nieznacznie się różnią; krzywa gamma sRGB dla najciemniejszych wartości (tj. gdy wartości RGB są poniżej 10) jest liniowa; dla jaśniejszych tonów obie krzywe mają bardzo zbliżoną postać. Dlatego niekiedy niepoprawnie mówi się, że standard sRGB określa gammę na wartość 2,2. ). Do takich parametrów będziemy kalibrować monitor na potrzeby naszej historii.

Ustal cel kalibracji monitora

Przyjrzyjmy się zatem jakie możliwości oferuje oprogramowanie kolorymetru i1Display Pro w zakresie dostosowania i ustawienia celu kalibracji monitora:

menu zaawansowane

 • Wybór monitora 1. Jeśli korzystasz z kilku monitorów jednocześnie, to zacznij od wybrania, który z używanych monitorów chcesz sprofilować „1”, po prostu kliknij w odpowiednią ikonę a program przełączy się na wybrany ekran. Jeśli korzystasz tylko z jednego monitora nie będziesz mieć tego wyboru.
 • Typ podświetlania matrycy LCD monitora „2. Poniżej ikony monitora znajdują się lista rozwijana, która służy do określenia typu podświetlania zastosowanego w monitorze. Program i1Profiler stara się sam rozpoznać zastosowane w monitorze podświetlanie i wybierze odpowiednią opcję z listy. Może się jednak zdarzyć, że ustawi je nieprawidłowo, a wtedy sam będziesz musiał wybrać odpowiednią opcję. Najczęściej spotykane rodzaje podświetleń to: Świetlówki „CCFL” – Przestrzeń barwna współczesnych monitorów wykorzystujących ten typ podświetlania, oscyluje w okolicach 95-100% standardowej przestrzeni barwnej sRGB. Świetlówki „Wide Gamut CCFL” – monitory z tym typem podświetlania zapewniają większą od tradycyjnej przestrzeń barwną. W ich opisie zawarte będzie określenie rozmiaru wyświetlanej przestrzeni barwnej poprzez jej procentowe porównanie do przestrzeni AdobeRGB lub NTSC. Diody świecące LED „White LED” – monitory z tym typem podświetlania cechują się niższym zużyciem energii i przestrzenią barwną obejmującą 92-100% przestrzeni sRGB. W ich opisie znajdziemy określenia „LED”, „Edge LED” lub „W-LED”. Czasami są nieprawidłowo określane jako monitory LED. Na dziś jest najczęściej stosowanym podświetlenie w monitorach LCD. Diody świecące „RGB LED” – ten typ podświetlania pozwala na osiągnięcie przestrzeni barwnej przekraczającej dość znacznie 100% przestrzeni NTSC i zapewnia możliwość sprzętowej regulacji temperatury barwnej podświetlania. Jest relatywnie drogi w implementacji. Stosuje się go jedynie w nielicznych monitorach najwyższej klasy przeznaczonych do edycji wideo, grafiki i zdjęć.
  Prawidłowe ustawienie typu podświetlania w programie i1Profiler jest niezbędne do tego, aby efekty kalibracji i profilowania były użyteczne. Błędne określenie typu podświetlania doprowadzi do nieprawidłowej reprodukcji koloru. W takim przypadku odwzorowanie kolorów może być gorsze, niż to z przed rozpoczęcia całego procesu kalibracji i profilowania.
 • Temperatura barwowa bieli – Punkt bieli „White Point” „3. Wybiera się go z listy rozwijanej spośród dostępnych opcji (Iluminant D50 – światło dzienne 5003K, Iluminant D55 – światło dzienne 5503K, Iliminant D65 – światło dzienne 6504K standard sRGB, Iluminant D75 – światło dzienne 7504K). Domyślnie przyjęta jest opcja CIE Illuminant D65, gdyż jest ona wymagana przez najpopularniejsze standardy sRGB i AdobeRGB. Jeśli chcesz skalibrować monitor zgodnie z ich wymogami to wybierz opcję – CIE Illuminant D65. Pozostaw ją wybraną także w przypadku, gdy nie jesteś pewien swego wyboru. Może się też zdarzyć, że już wcześniej skalibrowałeś jeden ze swoich monitorów, a teraz chciałbyś by drugi monitor, ten który akurat kalibrujesz, miał dokładnie ten sam punkt bieli. Możesz wówczas użyć opcji „Measure…second display”. Program i1Profiler zmierzy wówczas punkt bieli wcześniej skalibrowanego monitora, a następnie skalibruje drugi monitor, by uzyskać ten sam punkt bieli. Oczywiście nie jest to jedyny sposób osiągnięcia zgodnych punktów bieli obu monitorów, gdyż równie dobrze możesz dla nich wybrać ten sam punkt bieli, np. D65 czy D50. Jeśli żaden z typowych punktów bieli nie jest tym, który jest Ci potrzebny możesz ustawić go zupełnie dowolnie. Możesz podać temperaturę barwową światła dziennego – „Daylight temperaturęlub podać współrzędne chromatyczne pożądanego punktu bieli – „xy…. Jeśli korzystasz z oświetlarki do wzrokowej inspekcji wydruków lub odbitek to możesz ustawić punkt bieli monitora na taką samą wartość, jaką ma źródło światła w oświetlarce. W tym celu skorzystaj z opcji „Measure…paper in booth”. W szczególnym przypadku pomocna może być opcja pozostawienia punktu bieli matrycy LCD monitora w trybie „Native”. Może tak być w przypadku, gdy monitor nie umożliwia regulacji składowych RGB, czyli nie pozwala na kalibrację punktu bieli, zaś Twoim celem jest kalibracja i profilowanie pod kątem edycji zdjęć czarnobiałych. W takim przypadku lepiej poświęcić dokładność odwzorowania kolorów, aby uzyskać lepsze odwzorowanie przejść tonalnych. Najlepiej wówczas zacząć od kalibracji i profilowania jak dla standardu sRGB i zweryfikować płynność uzyskanych przejść tonalnych, a w przypadku, gdy nie będzie ona zadowalająca ponowić proces kalibracji i profilowania wybierając własny punkt bieli matrycy LCD monitora jako „Native”. Ostatnią możliwością wyboru temperatury barwowej jest pomiar oświetlenia otoczenia. Wywołując opcję „Measure…ambient light” możesz pomierzyć i ustawić temperaturę barwową na taką samą, jaką ma oświetlenie otoczenia monitora.
 • Luminancja „Luminance” „4”. Lista rozwijana pozwala na wybór pożądanej wartości luminancji (jasności bieli) monitora. O ile wcześniej opisane ustawienie punktu bieli jest krytyczne dla prawidłowego oddania kolorów z określonej przestrzeni barwnej przez monitor, o tyle wartość luminancji nie musi być określona aż tak precyzyjnie. W praktyce zaleca się ustalić ją na wartość 120cd/m2. W przypadku, gdy monitor pracuje w słabo oświetlonym otoczeniu wartość luminancji można zmniejszyć tak, by zapewnić sobie komfort pracy. Podobnie wartość luminancji można zwiększyć, kiedy monitor znajduje się w jasno oświetlonym otoczeniu.
  Jeśli chciałbyś, aby jasność obrazu monitora odpowiadała jasności oświetlenia otoczenia, to skorzystaj z opcji „Measure…ambient light. Jeśli zaś chciałbyś uzyskać tę samą jasność obrazu na monitorze, jaką ma wydruk w oświetlarce, to możesz skorzystać z opcji „Measure…paper in booth”. Jeśli monitor nie pozwala na ustawienie jasności na pożądanym poziomie, to osiągnięcie pożądanej jasności odbyłoby się poprzez ingerencję w tablicę LUT karty graficznej. Efektem byłoby zmniejszenie ilości wyświetlanych tonów, czyli gorsza gradacja jasności. W takim przypadku, najlepiej jest ustalić wartość jasności na taką, którą można osiągnąć z pomocą regulacji jasności monitora, bądź ewentualnie na pełną jasność oferowaną przez monitor „Native.
 • Krzywa odpowiedzi tonalnej „Gamma” „5. Lista rozwijana pozwala na wybór własny „Custom” w zakresie od 1,00 do 3,00. Domyślny Standard czyli 2,20 oraz w specyfikacji sRGB sRGB”.
 • Kontrast „Contrast” „6. Lista rozwijana pozwala na wybór pożądanej wartości kontrastu obrazu monitora. Domyślnie przyjmowany jest maksymalny kontrast matrycy LCD „Native. Jest to ustawienie zapewniające najlepszą jakość obrazu monitora. Zredukowanie kontrastu do wartości niższej niż maksymalna, zaowocuje gorszą dynamiką i potencjalnie gorszym odwzorowaniem przejść tonalnych. Redukcja kontrastu nie jest zalecana, o ile nie ma do niej odpowiednich powodów. Takim powodem może być np. chęć osiągnięcia takiej samej dynamiki obrazu wyświetlanego przez kilka monitorów. Wówczas można podać własną wartość liczbową pożądanego kontrastu Custom”. Powinna to być wartość kontrastu najmniej kontrastowego spośród dopasowywanych do siebie monitorów. Kontrast można też dopasować do wydruków wybierając „ICC PCS Black Point 287:1”, bądź opcję „From Printer Profile. Ta ostatnia opcja pozwoli na ustalenie kontrastu obrazu monitora na podstawie kontrastu możliwego do osiągnięcia przez używaną drukarkę, której profil podaje się za wzór.
 • Korekta odblasków „Flare Correct” „8”. Światło odbite od monitora ma wpływ na kontrastowość postrzeganego obrazu i jednocześnie zmniejsza dokładność pomiarów możliwości odwzorowania kolorów i możliwości dynamicznych monitora. Tryb Korekcji Odblasków pozwala odpowiednio skorygować pomiary tak, aby zmniejszyć wpływ odblasków na dokładność pomiaru monitora. Jeśli zdecydujesz się użyć tej opcji to zaznacz pole wyboru.
 • Adaptacyjna kontrola profilu na podstawie oświetlenia otoczenia „Ambient Light Smart Control” „9”. Oświetlenie otoczenia ma wpływ na to jak postrzegasz kolory wyświetlane przez monitor. Jeśli oświetlenie otoczenia Twego monitora zmienia się, to wraz z nim może się zmieniać postrzegana przez Ciebie kolorystyka wyświetlanego przez monitor obrazu. Program i1Profiler może zminimalizować zmiany postrzegania przez Ciebie wyświetlanych kolorów, na bieżąco monitorując oświetlenie otoczenia i odpowiednio adaptując profil barwny monitora.

Przejdź do następnego kroku klikając ikonę „Profile Settings” w dolnym menu programu.

ustawienia profilu

Następnym krokiem po ustaleniu parametrów kalibracji monitora, jest dostosowanie ustawień profilu, który ma zostać wygenerowany. Ustawienia profilu zostały zebrane na ekranie o nazwie Profile Settings (Ustawienia Profilu). i1Display Pro

Ustawienia profilu

 • Adaptacja Chromatyczna „Chromatic Adaptation” „1”. Adaptacja chromatyczna to cecha zmysłu wzroku człowieka pozwalająca mu postrzegać te same kolory określonego obiektu w różnych warunkach oświetleniowych. Fotograf może o niej myśleć w uproszczeniu, jako o automatycznym balansie bieli własnego zmysłu wzroku.
  Domyślnie przyjęta jest transformata Bradforda. Jest ona najpowszechniej wykorzystywana i w najszerszym stopniu wspierana przez oprogramowanie, przykładowo jest używana w Adobe Color Engine – systemie zarządzania kolorem stosowanym w produktach firmy Adobe, a także w analogicznym systemie stosowanym w Windows do wersji XP – Image Color Management. Jej dokładność jest w większości przypadków wystarczająca, w szczególności, gdy różnica w temperaturze barwowej punktu bieli, dla którego dany kolor był podany i tego, do którego jest adaptowany chromatycznie nie przekracza 1500K.
  Wszystkie pozostałe, dostępne transformaty są dokładniejsze od transformaty Bradforda, choć są też mniej rozpowszechnione z uwagi na to, że są bardziej skomplikowane obliczeniowo i relatywnie nowe. Uwzględniają one więcej zjawisk związanych z adaptacją chromatyczną zmysłu wzroku. W kolejności od najmniej dokładnej, do najbardziej, można je uszeregować następująco: CMCCAT2000, CIECAT02 i Sharp (SAT).
  Spośród wymienionych coraz większą popularność zdobywa transformata CIECAT02. Na przykład jest ona domyślna w systemie zarządzania kolorem stosowanym w Windows Vista i nowszych – Windows Color System.
  (Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do kolorymetru)
 • Wersja profilu ICC „ICC Profile Version” „2”. Profile są zapisywane w plikach o ustandaryzowanej zawartości i strukturze. Starszy standard – wersja 2 – jest najszerzej rozpowszechniony i w największym stopniu kompatybilny z systemami zarządzania kolorem i z aplikacjami korzystającymi z zarządzania kolorem. Jeśli tylko dany system lub aplikacja potrafi zarządzać kolorem, to na pewno potrafi obsłużyć profile ICC w wersji 2. Nowsza wersja standardu – wersja 4 – zawiera szereg usprawnień i uściśleń, które mogą zaowocować lepszą reprodukcją koloru przez Twój monitor. O ile korzystasz z Windows Vista lub nowszego i relatywnie nowego Photoshopa, to najlepiej będzie, jeśli utworzysz profil właśnie w wersji 4. W przypadku Windows XP lepiej pozostać przy profilu w wersji 2.
 • Typ profilu „Profile Type” „3”. Dostępne są dwie opcje – Matrix based (default) – typ bazujący na macierzy i typ Table based – typ bazujący na tablicy (LUT). Użycie typu macierzowego może zaowocować płynniejszymi przejściami tonalnymi i mniejszą dokładnością oddania kolorów, zaś użycie typu tablicowego przeciwnie – może doprowadzić do mniej płynnych przejść tonalnych, ale zapewni lepszą dokładność oddania kolorów.
 • Użyj domyślnych „Use defaults” „4”. Zaznaczenie tej opcji powoduje ustawienie wszystkich parametrów na ich domyślne wartości.

Po wybraniu odpowiednich opcji, przejdź do kolejnego kroku, klikając ikonę „Patch set” w menu ekranowym w dolnej części programu.

Wybór zestawu pól pomiarowych

Zestaw pól pomiarowych to tak naprawdę specjalnie dobrany pod kątem profilowania zbiór kolorów, które są w trakcie profilowania wyświetlane na monitorze. Najczęściej właśnie w postaci kwadratowych pól tak, by kolorymetr mógł je dobrze zmierzyć. Kolory w takich zestawach dobierane są nieprzypadkowo, lecz zawsze zgodnie z określoną regułą. Mogą być dobrane tak, by były równomiernie rozłożone w przestrzeni barwnej, którą zdolny jest wyświetlić monitor. Mogą być skoncentrowane w okolicach granic przestrzeni barwnej (gamutu) monitora, tak by profil mógł później dokładniej oddać ograniczenia w reprodukcji koloru przez monitor, co jest przydatne przy softproofingu. W każdym jednak przypadku ich zestaw obejmuje całą przestrzeń barwną monitora. i1Display Pro

Wybór zestawu pól kontrolnych

Liczebność zbioru pól testowych ma wpływ na dokładność opisania w profilu sposobu reprodukcji kolorów przez monitor. Innymi słowy na jakość charakteryzacji, czy oprofilowania monitora. W szczególności liczniejszy zbiór pól pomiarowych pozwoli na precyzyjniejsze ustalenie, z jakimi kolorami monitor ma problemy i w konsekwencji lepsze opisanie tych problemów.

Jeśli nie jesteś pewien jak liczny zbiór pól pomiarowych będzie najlepszy dla Twego monitora, to z powodzeniem możesz wybrać zbiór najliczniejszy. Jedynym negatywnym efektem praktycznym takiego wyboru będzie dłuższy czas procesu profilowania. Liczebność zbioru pól pomiarowych możesz wybrać z pomocą listy rozwijanej „Patch set size” „1”. Dostępne są trzy zbiory. Zbiór o małej liczebności – Small – ma on 118 elementów, zbiór o średniej liczebności – Medium, który ma 211 elementów oraz najliczniejszy zbiór – Large, który ma 462 elementów.

Wybierz właściwy dla Siebie zestaw pól kontrolnych i przejdź do kolejnego kroku, „Measurement”.

Pomiar

Wszystkie ustawienia już dobrałeś. Sprawdź czy kolorymetr jest gotowy do pracy. O jego gotowości świadczy napis Device ready w oknie statusu kolorymetru „1”. Sprawdź też, czy typ wybranej macierzy kalibracyjnej kolorymetru odpowiada typowi podświetlania Twego monitora „2”. Pozostaje Ci jedynie zdecydować czy regulacja jasności, kontrastu i wzmocnień RGB w trakcie kalibracji ma przebiegać ręcznie „4” czy automatycznie „3”. W pierwszym przypadku sam będziesz regulował te parametry, zaś i1Profiler będzie Ci w tym pomagał, wyświetlając wskaźniki pokazujące, jak bardzo dany parametr zbliżony jest do swej docelowej wartości. W drugim przypadku parametry te będą regulowane przez sam program i1Profiler z pomocą ADC (Automatycznego Sterowania Monitorem). Starsze monitory mogą jednak nie pozwalać na automatyczne sterowanie ich ustawieniami, a wówczas pozostanie regulacja manualna.

Pomiar

Rozpocznij pomiar, kliknij przycisk „Start Measurement” „5”.

Proces rozpocznie się od pomiaru oświetlenia otoczenia Twego monitora. Ustaw kolorymetr przed monitorem, tak by na jego dyfuzor padało światło padające też na ekran Twego monitora. Wskazane jest, by warunki oświetleniowe były takie same jak te, które towarzyszą oglądaniu przez Ciebie wydruków. Następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Kolorymetr i1 Display Pro zmierzy jasność oświetlenia otoczenia i kolor światła padającego na Twoją przestrzeń roboczą i monitor (a dokładniej temperaturę barwową tegoż światła).

Pomiar

Jeśli na ekranie Ustawień Monitora włączyłeś tryb Korekcji Odblasków, to pora dokonać pomiaru odblasków od powierzchni ekranu monitora. Aby kolorymetr mógł ten pomiar wykonać, musi zostać przestawiony w konfigurację do pomiaru światła emitowanego z ekranu monitora – soczewka kolorymetru musi zostać odsłonięta.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to program i1 Profiler wyświetli ekran z obrazkową instrukcją zmiany konfiguracji kolorymetru. Postępuj według niej: (1) delikatnie odciągnij dyfuzor, (2) obróć dyfuzor o 180 stopni, (3) pozostaw go obróconego o 180 stopni, a więc w pozycji z drugiej strony kolorymetru. Na kolejnym ekranie program i1 Profiler pokaże Ci, jak ustawić kolorymetr do pomiaru odblasków. Trzymaj go około 30cm od powierzchni ekranu monitora tak, by był on na wysokości Twego wzroku, zaś jego soczewka „widziała” środek ekranu. Kiedy będziesz gotowy pozwól programowi i1 Profiler wykonać pomiar – kliknij przycisk Next (Dalej). Trzymaj kolorymetr w niezmienionej pozycji, aż pomiar dobiegnie końca.

Pomiar

Teraz umieść kolorymetr i1 Display Pro na ekranie monitora, przodem (stroną soczewki) do środka powierzchni ekranu. Pamiętaj aby ułożyć kabel i znajdującą się na nim przeciwwagę na tył monitora. Upewnij się, że czujnik i1 Display Pro przylega ściśle do powierzchni ekranu. Kliknij przycisk Next (Dalej), by przejść do kolejnego kroku.

Pomiar

Jeśli Twój monitor na to pozwala, to zresetuj jego ustawienia do wartości fabrycznych. Następnie zaznacz te spośród ustawień, które monitor pozwala Ci ręcznie regulować: kontrast (Contrast), wzmocnienia składowych RGB (RGB Controls) oraz jasność (Brightness) i przejdź dalej klikając przycisk Next.

Program i1 Profiler zmierzy najpierw kontrast Twego monitora, a następnie przejdzie do kalibracji punktu bieli (White Point Adjustment).

Pomiar

Odnajdź w menu Twego monitora regulację składowych RGB koloru. Zwykle znajduje się ona wśród opcji wyboru temperatury barwowej bieli i jest określana jako tryb użytkownika (User Mode), bądź tryb własny (Custom). Obserwując podpowiedzi programu i1Profiler reguluj każdą ze składowych aż do momentu, kiedy będzie miała ona docelową wartość. Bieżące wartości każdego z kolorów pokazywane są, jako pomarańczowe kreski na trzech pionowych skalach odpowiadających każdej ze składowych koloru. Regulowana składowa osiąga docelową wartość wtedy, kiedy pomarańczowa kreska znajdzie się na białej, poziomej linii. Wszystkie składowe powinny osiągnąć docelowe wartości. Jeśli jednak zakres regulacji monitora na to nie pozwala, bądź w ogóle nie Twój monitor nie pozwala na regulację wzmocnienia składowych RGB, to przejdź do kolejnego kroku klikając przycisk Next. Program i1Profiler zapewni pożądany punkt bieli z pomocą odpowiednio dobranych wartości w tablicy LUT karty graficznej. Jeśli zakończyłeś kalibrację punktu bieli, to przejdź do kolejnego kroku klikając przycisk Next.

Kalibracja luminancji (Brightness Adjustment).Obserwując podpowiedzi programu i1Profiler, reguluj jasność lub podświetlanie monitora tak, by zbliżyć się do docelowej wartości najbardziej jak to możliwe.

Pomiar

Pomarańczowa pozioma kreska pokazująca bieżącą wartość luminancji powinna znaleźć się w jednej linii z białą linią. Wartość dostatecznie zbliżona do prawidłowej zostanie zasygnalizowana zieloną ikonką. Gdy zakończysz kalibrację luminancji i klikniesz przycisk Next program i1Profiler przejdzie do profilowania.

Teraz program i1Profiler wyświetli teraz wszystkie pola pomiarowe i zmierzy ich współrzędne kolorymetryczne. Operacja ta zajmie kilka minut. Kiedy się zakończy program będzie miał komplet pomiarów potrzebny mu do utworzenia profilu Twego monitora. Z dolnego menu wybierz „ICC Profile” i kliknij, przejdziesz do ostatniego kroku.

Wygeneruj profil i zapisz go w systemie

Ostatni krok. Program musi na podstawie zebranych pomiarów wygenerować profil i zapisać go w systemie, tak by Windows i programy korzystające z zarządzania kolorem mogły z niego skorzystać. W Twojej gestii zaś leży decyzja, jaką nazwę będzie miał plik profilu „1”. Zdecyduj też czy profil będzie dostępny dla wszystkich użytkowników komputera – jeśli tak ma być, to musisz zaznaczyć pole „2”. Zdecyduj też, co ile tygodni program i1Profiler ma Ci przypominać o rekalibracji i reprofilowaniu. Możesz wybrać spośród opcji dostępnych na liście rozwijanej „3”. Może to być od 1 (1 week) do 4 tygodni (4 weeks). Możesz nie życzyć sobie przypominania o rekalibracji. W takim przypadku wybierz opcję None.

Generowanie profilu

Jeśli chcesz by i1Profiler monitorował oświetlenie otoczenia i w razie potrzeby dostosował profil Twego monitora, to z listy rozwijanej „4” zamiast opcji Off wybierz jedną z opcji – On (automatic) bądź On (user notify). Wybranie pierwszej oznaczać będzie, że program automatycznie będzie dostosowywał profil twego monitora, kiedy uzna, że jest to potrzebne, bo warunki oświetleniowe wystarczająco mocno się zmieniły. Wybranie drugiej opcji oznaczać będzie, że i1Profiler przed dokonaniem zmian w profilu monitora poinformuje Cię o tym. Jeśli włączyłeś monitorowanie oświetlenia otoczenia, to wybierz jeszcze, jak często ma się odbywać sprawdzanie warunków oświetleniowych. Z listy wybierz odpowiadającą Ci opcję.

Kliknij przycisk „Create and save profile. Program wygeneruje teraz plik profilu dla Twego monitora i zapisze go w systemie.

Po utworzeniu i zapisaniu profilu pojawi się nowe okienko z 4 zakładkami. Na zakładce „6” zobrazowany jest w przestrzeni chromatycznej xy docelowy i osiągnięty punkt bieli, zaś poniżej podane są wartości liczbowe punktu bieli, luminancji oraz kontrastu. W każdym przypadku podane są wartości docelowe i uzyskane w trakcie kalibracji. Na zakładce „7” wykreślone są krzywe kalibracyjne załadowane do tablicy LUT karty graficznej. W ideale krzywa dla każdego z kolorów powinna być prostą pod kątem 45 stopni. Każde odstępstwo od takiego przebiegu świadczy o niedoskonałości monitora. Tym większej, im odstępstwo jest większe.

Klikając na zakładkę „8” możesz porównać wizualnie wygląd obrazu wyświetlanego na monitorze z użyciem profilu (opcja After) i bez niego (opcja Before). Pomogą Ci w tym zdjęcia wyświetlane przez program i1 Profiler. Dostępnych jest kilka zdjęć, które możesz wybierać.

Jeśli chciałbyś zobaczyć jak wygląda przestrzeń barwna, którą potrafi wyświetlić Twój monitor, to kliknij zakładkę „5”. Znajdziesz na niej trójwymiarowy rysunek przedstawiający gamut Twego monitora.

Opcje dodatkowe

Proces kalibracji i profilowania dobiegł końca.

Na teraz to wszystko, w kolejnej części (już ostatniej) naszej historii, opowiem Ci jak sprawdzić jaką jakość odwzorowania kolorów zapewnia monitor oraz jak sprawdzić jednorodność podświetlenia matrycy Twojego monitora.

O dwóch takich co skalibrowali świat...część 3

W każdej chwili możesz kupic i1Display Pro i skalibrować Swój monitor już teraz, jestem dostępny o tutaj: i1Display PRO

PS skorzystaj z kodu darmowej dostawy: DPDFREE

PPS druga część historii znajdziesz tutaj

Adobe CC Photography plan – subskrypcja na 1 rok w prezencie od X-Rite…

Adobe CC Photography plan – subskrypcja na 1 rok w prezencie od firmy X-Rite przy zakupie zestawu narzędzi: kolorymetr X-Rite Display PRO w zestawie z X-Rite ColorChecker Passport Photo…

X-Rite Display PRO + Passport Photo w prezencie Adobe CC Photography plan na 1 rok

Co zrobić aby otrzymać subskrypcję Adobe?

1. Kup promocyjny zestaw X-Rite: http://wzorniki.eu/x-rite-i1display-pro-colorchecker-passport-adobe-cc-photography

2. Zarejestruj zakup na stronie: http://pl.xritephoto.eu/adobe

3. Dalej postępuj zgodnie z informacjami przesłanymi od X-Rite.

 

Zainteresowany innym produktem firmy X-Rite? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, wykorzystaj kod rabatowy „XRITE5” w koszyku, a wartość twoich produktów firmy X-Rite zostanie pomniejszona o 5%*

*Produkty objęte rabatem 5% po wpisaniu kodu promocyjnego w koszyku to: X-Rite ColorChecker Passport Photo, ColorMunki Smile, ColorMunki Display, ColorMunki Photo, i1Display PRO, ColorChecker Chart, ColorChecker White Balance Card, ColorChecker Grey Scale Card, ColorChecker SG, ColorChecker Classic Mini, ColorChecker Proof, ColorChecker Passport Video, ColorChecker Video.

X-Rite i1Display PRO + Kodak Color Management Check Up KIT

i1Display PRO + Zestaw Kodak Check Up KIT

i1Display PRO:

i1Display PRO jest najlepszym rozwiązaniem dla kreatywnych fotografów, grafików oraz projektantów graficznych, którzy wymagają szybkości, precyzji i elastyczność, aby osiągnąć doskonałą dokładność barw na ekranie monitora.i1Display PRO to idealne rozwiązanie profilujące do profesjonalnej kalibracji kolorystycznej jednego lub wielu monitorów. Kalibrator X-Rite dostarcza zaawansowane funkcje oraz szczegółową analizę parametrów jakości wyświetlanego obrazu.

KODAK Color Management Check-Up KIT:

Cechy produktu:

 • Wizualne sprawdzenie poprawności kolorystycznej monitora
 • Weryfikacja jakości urządzeń drukujących ? od drukarek foto do minilabów
 • Ocena możliwości poszczególnych drukarek fotograficznych
 • Porównanie zakresu barw profili sRGB do większych przestrzeni barwnych
 • Weryfikacja warunków obserwacji odbitek i wydruków

Zestaw zawiera:

 • 7 plików testowych wraz z fotograficznymi wzorcami na CD
 • Test GATF RHEM do weryfikacji warunków oświetlenia


Odbitki referencyjne KODAKA


Co w zestawie?

W zestawie otrzymujemy siedem odbitek referencyjnych oraz ich odpowiedniki na CD.

Jak używać odbitek referencyjnych Kodaka?

 • Wydrukuj lub wyświetl na ekranie plik znajdujący się na CD
 • Zwróć uwagę, aby plik został otwarty w aplikacji, która jest kompatybilna z zarządzaniem kolorem, czyli honoruje profile ICC – Photoshop, Lightroom oraz inne profesjonalne aplikacje graficzne i foto
 • Porównaj wyświetlany obraz lub wydruk z odbitką referencyjną
 • Jeśli obraz na ekranie jest jaśniejszy od wydruku, oznacza to, że masz za wysoką jasność monitora ? przeprowadź ponownie kalibrację z niższym poziomem luminancji (jasności)


TEST oświetleniowy GATF RHEM

Co to jest pasek GATF RHEM?

Pasek GATF RHEM to prosty w użyciu test umożliwiający sprawdzenie czy oświetlenie w którym oglądamy wydruki nie ma negatywnego wpływu na  postrzeganie barwy. Test sprzedawany jest również oddzielnie w zestawie 50 naklejek.

Jak działa GATF RHEM?

Jeśli po umieszczeniu testu w oświetleniu jego barwa NIE jest jednolita oznacza to, że mamy do czynienia z niewłaściwym oświetleniem.
Światło w okolicach 5000K daje nam jednolity kolor na całej powierzchni testu.

Produkt dostępny w sklepie: i1display PRO + Kodak Check Up KIT

Funkcja ADC w i1Display PRO dla wybranych modeli EIZO

Funkcja ADC (Automatic Display Calibration) w i1Display PRO pozwala na automatyczne ustawienie podczas kalibracji parametrów: kontrastu, jasności oraz/lub kanałów RGB, w celu jeszcze lepszego dopasowania.

Funkcja ADC działa tylko z wymienionymi poniżej modelami monitorów EIZO:

 • CG210
 • CG211
 • CG220
 • CG221
 • CE210W
 • CE240W
 • CG241W
 • CG301W
 • CG222W
 • CG232W
 • CG242W
 • CG243W
 • CG223W
 • CG245W
 • CG303W

Eizo ColorNavigator w wersji 6.0.1 obsługuje kalibrator X-Rite i1Display PRO

Długo oczekiwany Colornavigator z obsługą nowego sprzętu X-Rite i1Display PRO w końcu dostępny.

Colornavigator w wersji 6.0.1 można pobrać z tych lokalizacji:

dla Windows: http://www.eizo.com/data/downloads/software/graphics/colornavigator/CN601.zip

dla Mac: http://www.eizo.com/data/downloads/software/graphics/colornavigator/ColorNavigator601.dmg

Colornavigator w wersji 6.0.1 obsługuje następujące monitory:
ColorEdge CG275W, CG303W, CG243W, CG242W, CG301W, CG210-N, CG221, CG210, CG245W, CG223W, CG232W, CG222W, CG241W, CG211, CG220

Tabela porównawcza ColorMunki Display i i1Display PRO

COLORMUNKI DISPLAY
i1DISPLAY PRO
Rynek docelowy: Pasjonaci oraz profesjonalni fotografowie i projektanci Profesjonalni fotografowie, studia graficzne i fotograficzne, projektanci, branża pre-press
oraz wszyscy zajmujący się pracą z kolorem
FUNKCJE
Profilowanie monitora: Tak Tak
Profilowanie projektora: Tak Tak
SPRZĘT
Przyrząd pomiarowy ColorMunki Display i1Display
Czujniki pomiarowe: 3 kanały (bliskie ideałowi funkcje dopasowania barwy CIE) 3 kanały (bliskie ideałowi funkcje dopasowania barwy CIE)
Filtry: Wysokiej klasy cienki filtr optyczny Wysokiej klasy cienki filtr optyczny
Kalibracja: Spektralna Spektralna
Pomiar oświetlenia: Jasność Jasność i barwa
Mocowanie do statywu: Tak Tak
Zintegrowany dyfuzor światła: Tak Tak
Zintegrowana przeciwwaga: Tak Tak
Szybkość pomiaru: Standardowa 5 x większa od
standardowej
Zintegrowana konstrukcja: Tak Tak
Wskaźnik statusu LED: Tak Tak
Wsparcie dla najnowszych technologii w produkcji wyświetlaczy: CCFL, White LED, RGB LED, szeroko-gamutowe

(możliwość rozszerzenia)

CCFL, White LED, RGB LED, szeroko-gamutowe

(możliwość rozszerzenia)

OPROGRAMOWANIE
Platforma: ColorMunki i1Profiler
Interfejs:
 • Przewodnik krok-po-kroku w trybie podstawowym lub
 • zaawansowanym
 • Przewodnik krok-po-kroku ? tryb podstawowy
 • Użytkownika ? Tryb zaawansowany, pełny dostęp do funkcji
Punkt bieli:
 • Ustawienia predefiniowane (D50, D55, D65 i Natywny)
 • Ustawienia predefiniowane (D50, D55, D65, D75 i Natywny)
 • Własny (temperatura barwowa)
 • Pomiar oświetlenia
 • Pomiar innego wyświetlacza
 • Pomiar papieru
Luminancja:
 • Ustawienia predefiniowane (80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 i Natywny)
 • Pomiar oświetlenia
 • Ustawienia predefiniowane (80, 100, 120, 250 i Natywny)
 • Własny (80-250 cd/m2)
 • Pomiar oświetlenia
 • Pomiar innego wyświetlacza
 • Pomiar papieru
Współczynnik kontrastu:
 • Maksymalny (naturalny)
 • Maximum (naturalny)
 • Custom (zdefiniowany przez użytkownika)
 • Optymalizacja w oparciu o profil drukarki
 • CC PCS Blackpoint (287:1)
Krzywa tonalna:
 • Predefiniowane (1.8, 2.2)
 • Predefiniowane (1.8, 2.2, 3.0, sRGB)
Inteligentna kontrola oświetlenia: Tak Tak
Korekta odbić: Tak Tak
Charakterystyka docelowa:
 • Iteracyjna ? rozmiar stały
 • Iteracyjna ? różne rozmiary
 • Optymalizacja w oparciu o kolory PANTONE
 • Optymalizacja w oparciu o obrazy użytkownika
Kalibracja wyświetlacza:
X-Rite ADC
(automatic display control):
Apple Displays: Tak Tak
Non-Apple DDC displays: Tak Tak
Pełne wsparcie dla kalibraji sprzętowej monitorów Eizo: Brak Tak
Ręczna regulacja parametrów monitora sugerowana oprogramowaniem: Tak Tak
Dostosowanie LUT dla osiągnięcia porządanej luminancji: Tak Tak
Adaptacja chromatyczna:
 • Stała (Bradford)
 • Predefiniowana (Bradford, CIECAT02, Sharp, CMCCAT2000
Wersja profilu ICC: 2 lub 4 2 lub 4
Typ profilu: Wyłącznie Matrix Matrix lub table based
Profilowanie stanowisk kilku-monitorowych: Tak Tak
Dopasowanie kilku wyświetlaczy: Tak ? funkcja dopasowania kilku wyświetlaczy Tak – zapisz, użyj i dziel się
Wizualizacja gamutu barwnego w 3D Brak Tak
Weryfikacja profilu:
 • Wizualna ? obrazy domyślne
 • Wizualna ? obrazy zdefiniowane przez użytkownika
 • Wizualna – obrazy domyślne
 • Wizualna – obrazy zdefiniowane przez użytkownika
 • Numeryczna dE ? standard przemysłowy
 • Numeryczna dE ? kolory dodatkowe
 • Numeryczna dE ? obrazy
 • Tolerancja zdefiniowana przez użytkownika Pass/Fail
 • Śledzenie tendencja zmian parametrów barwy wraz z
  upływem
  czasu
Test równomierności wyświetlania:
 • Brak
 • 9 punktów (3×3)
 • Punkt bieli & luminancja
 • Delta całkowita i w stosunku do punktu centralnego
 • Tolerancja zdefiniowana przez użytkownika Pass/Fail
 • Wyniki przedstawione na wykresie
Monitorowanie oświetlenia zewnętrznego: Tak Tak
Dostosowanie parametrów do
zmieniających się zewnętrznych warunków oświetlenia:
Dostosowanie profilu automatyczne lub na życzenie użytkownika Dostosowanie profilu automatyczne lub na życzenie użytkownika
Przypomnienie o kalibracji: Tak Tak
Profilowanie projektora:
Punkt bieli Naturalny oraz predefiniowany Naturalny oraz
predefiniowany
Kalibracja bez statywu Tak Tak
Kalibracja ze statywem Tak Tak