Kalibracja monitora z X-Rite ColorMunki Display, krok po kroku. Część 2

Kalibracja monitora z X-Rite ColorMunki Display, krok po kroku. Część 2

Witaj ponownie, cieszę się, że znów jesteś ze mną. Najtrudniejszą część mamy już za sobą. Wiesz już, czym jest kalibracji i profilowanie, wiesz także jak określić cel kalibracji i dlaczego jest to ważne. Omówiliśmy także pokrótce opcje zaawansowane, przejdźmy zatem do właściwego procesu kalibracji i profilowania.

Zmierz oświetlenie otoczenia w sąsiedztwie Twojego monitora

Ponieważ w poprzednim kroku, włączyłeś opcję automatycznego określenia poziomu luminancji, to na bieżącym etapie dokonasz pomiaru oświetlenia otoczenia w sąsiedztwie Twego monitora, a więc w Twojej przestrzeni roboczej. Aby to zrobić, musisz odpowiednio skonfigurować swój egzemplarz X-Rite ColorMunki Display do pomiaru. Właściwa konfiguracja oznacza ustawienie dyfuzora nad soczewką. Jeśli źle ustawiłeś soczewkę, pojawi się komunikat z błędem:

Pomiar oświetlenie w otoczeniu monitora

Właściwe ustawienie dyfuzora, wyświetli następujący obraz:

X-Rite ColorMunki jest gotowy do pomiaru oświetlenia

Teraz po prostu umieść Twój kolorymetr X-Rite ColorMunki Display na swej powierzchni  roboczej przed monitorem. Upewnij się, że dyfuzor jest w pozycji nad soczewką kolorymetru. Kliknij „Measure”(„Zmierz”), kiedy będziesz gotowy.

Wyniki pomiarów oświetlenie przez ColorMunki w Twoim otoczeniu

Po chwili od rozpoczęcia pomiaru, obok przycisku „Measure” pojawi się informacja o jego zakończeniu wraz z poziomem oświetlenia otoczenia oraz sugerowanym poziomem luminancji.

Umieść mnie na monitorze w wyznaczonym miejscu.

Jeśli po pomiarze oświetlenia otoczenia z poprzedniego kroku soczewka kolorymetru ciągle zasłonięta jest dyfuzorem, to na bieżącym ekranie zostaniesz poinstruowany, aby odsłonić soczewkę kolorymetru (ilustracja poniżej). Postępuj według wyświetlonej przez ColorMunki Display obrazkowej instrukcji: (1) delikatnie odciągnij dyfuzor, (2) obróć dyfuzor o 180 stopni, (3) pozostaw go obróconego o 180 stopni, a więc w pozycji z drugiej strony kolorymetru.

Umieść mnie na monitorze w wyznaczonym miejscu.

W chwili, w której to zrobisz zawartość okienka programu ColorMunki Display zmieni się do postaci pokazanej na ilustracji poniżej:

Umieść mnie na monitorze w wyznaczonym miejscu.

W ekranie ColorMunki Display znajduje się żółto-pomarańczowe obramowanie o kształcie spodu kolorymetru – to miejsce gdzie za chwilę umieścisz kolorymetr. Postępuj według poniższej instrukcji.

1. Przyłóż kolorymetr ColorMunki Display przodem (stroną z soczewką) do powierzchni monitora, we wskazane obramowaniem miejsce. W praktyce nie jest konieczne dopasowanie pozycji kolorymetru do obramowania, gdyż plansze pomiarowe będą wyświetlone na całym ekranie. Najlepszym miejscem umieszczenia kolorymetru jest środek ekranu.
2. Ułóż kabel i znajdującą się na nim przeciwwagę tak, by przechodził on na tył monitora. Przy zawieszaniu kolorymetru może być potrzebna regulacja miejsca umieszczenia przeciwwagi. Jeśli będziesz musiał to zrobić, to ściśnij ją, a następnie delikatnie przesuń w bardziej odpowiednie miejsce.
3. Upewnij się, że kolorymetr ColorMunki Display przylega ściśle do powierzchni ekranu. W razie potrzeby skoryguj ułożenie przewodu, na którym jest zawieszony.
4. Kliknij przycisk Next (Dalej), by rozpocząć pomiar.
W tej chwili rozpocznie się pomiar odwzorowania kolorów przez Twój monitor. Na jego podstawie zostanie utworzony profil kolorystyczny (plik ICC) monitora.

Rozpoczynam pomiar

Jeśli Twój monitor nie obsługuje ADC, lub jeśli wyłączyłeś je w preferencjach, to wówczas w trakcie pomiarów zostaniesz poproszony o ręczną regulację jasności monitora i kontrastu.

Więcej na temat ADC a także opis i znaczenie funkcji w menu File->Preferences, znajdziesz w pełnej wersji instrukcji dołączonej do kolorymetru

Ręczna regulacja jasności

Z pomocą przycisków na Twoim monitorze reguluj jasność lub jasność podświetlania dopóty, dopóki nie uzyskasz wartości luminancji maksymalnie zbliżonej do docelowej („Target White Luminance”). Kiedy skończysz regulację (lub jeśli Twój monitor nie posiada regulacji jasności), kliknij „Next” aby kontynuować.

Zmierz odblaski od powierzchni Twojego monitora.
Ponieważ we wcześniejszym kroku wybrałeś opcję Korekty Odblasków (omawialiśmy ten punkt w części 1), to oprogramowanie X-Rite ColorMunki Display poprosi Cię o to byś: odciągnął kolorymetr ColorMunki na odległość około 30cm od powierzchni monitora i trzymając go na poziomie oczu, wycelował w środek monitora, a następnie kliknął „Measure” lub nacisnął spację, by rozpocząć pomiar. Sam pomiar trwa kilka sekund, zaś o jego zakończeniu informuje ekran o postaci pokazanej poniżej:

Zmierz odblaski od powierzchni Twojego monitora.

Gotowe! W tym momencie ColorMunki Display zebrał już wszystkie niezbędne do utworzenia profilu informacje. Zanim jednak zapiszesz nowo utworzony profil, to w polu „Profile Name” możesz wedle upodobań zmienić domyślną nazwę profilu w polu tekstowym. Oczywiście możesz też pozostać przy nazwie domyślnej.

Po kliknięciu Save nowy profil zostaje utworzony, zapisany w katalogu profili ICC systemu operacyjnego, a następnie aktywowany. W tym kroku możesz jeszcze wybrać, czy ColorMunki Display przypomni Ci o konieczności ponownego profilowania, oraz wybrać po jakim czasie ma to nastąpić.

Gotowe!

Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, to zaznacz pole wyboru przy tej opcji a następnie wybierz z pola rozwijanego okres, po jakim ColorMunki przypomni Ci o reprofilowaniu. Może to być tydzień (week), dwa (2 weeks), trzy (3 weeks) bądź 4 tygodnie (4 weeks).

Kliknij przycisk Next (Dalej) by przejść do następnego kroku.

Porównanie przed i po
Monitor został skalibrowany i sprofilowany. Teraz możesz sprawdzić, na ile nowy profil poprawił jakość wyświetlanego przez monitor obrazu. Na bieżącym ekranie ColorMunki Display wyświetla zdjęcie i daje Ci możliwość wzrokowego zweryfikowania efektów całego procesu. Możesz przy tym z listy rozwijanej opisanej „Image” wybrać jedno z 6 zdjęć, lub wskazać własne – opcja „Custom image…”.
Porównanie przed i po

Pamiętaj przy tym, że Twój wzrok jest jeszcze zaadaptowany do sposobu, w jaki Twój monitor do tej pory prezentował obraz i w pierwszej chwili możesz odnieść wrażenie, że nowo uzyskana jakość obrazu jest gorsza niż dotychczasowa. Daj jednak sobie trochę czasu na to, by Twój wzrok mógł się zaadaptować do nowego sposobu odwzorowania kolorów i przejść tonalnych.

Monitorowanie oświetlenie otoczenia.

Ostatni krok umożliwia Ci włączenie lub wyłączenie monitorowania oświetlenia otoczenia. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej możliwości, to zaznacz pole wyboru „Enable ambient light monitoring…”. Następnie z listy rozwijanej wybierz, jak często Twój ColorMunki ma sprawdzać oświetlenie otoczenia. Dostępne przedziały czasowe to 5, 10, 30 i 60 minut.
Monitorowanie oświetlenie otoczenia.
Jeśli chcesz by ColorMunki Display korygował w razie potrzeby Twój profil, to zaznacz opcję „Monitor & automatically correct for ambient light changes”. Jeśli zaś wolisz być jedynie informowany o znaczących zmianach w oświetleniu otoczenia to wybierz opcję „Monitor & notify me about significant ambient light changes”. Pamiętaj, że jeśli włączysz monitorowanie oświetlenia otoczenia, to kolorymetr ColorMunki Display cały czas będzie musiał być podłączony do Twego komputera i umieszczony na Twoim stanowisku pracy, w pobliżu monitora.
Umieść mnie w swojej przestrzeni roboczej
Ponieważ zdecydowałeś się skorzystać z opcji monitorowania zmian oświetlenia to musisz teraz zadbać o to, bym mógł je wykonywać. Umieść mnie w swojej przestrzeni roboczej, przy monitorze. Rozpocznę monitorowanie oświetlenia otoczenia, kiedy zakończysz pracę aplikacji ColorMunki. W każdej chwili możesz uruchomić, zatrzymać i zmienić ustawienia monitorowania z pomocą aplikacji ColorMunki Display Tray, która jest dostępna na pasku systemowym Windows, w obszarze powiadomień przy zegarze.
Monitorowanie oświetlenie otoczenia.
Proces kalibracji i profilowania dobiegł końca. Możesz kliknąć przycisk Finish (zakończ), a następnie zamknąć program ColorMunki Display.

Dziękuję i cieszę się, że mogliśmy się poznać

Dziękuję i cieszę się że mogliśmy się poznać. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Cię, że warto kalibrować i profilować monitor a sam proces nie jest trudny. W każdej chwili możesz mnie kupić i skalibrować swój monitor już teraz. Jestem dostępny w tym sklepie o tutaj: ColorMunki Display

PS możesz kupić mnie taniej o 40zł jeśli zastosujesz kupon zniżkowy o treści CM40 który zrealizujesz w koszyku. Znajdziesz mnie tu: ColorMunki Display
PPS lub taniej o 100zł jeśli kupisz mnie w zestawie z wzorcem do profilowania aparatów cyfrowych. Kupon zniżkowy CM100 zadziała w koszyku a zestaw znajdziesz tu: ColorMunki Photographer KIT
PPPS już wkrótce poznasz historię mojego starszego brata i1Display PRO. Śledź nas na Facebooku i blogu.

ColorMunki Display